Underlätta en aktiv livsstil

Världen har förändrats. Nivån av fysisk aktivitet har minskat och vårdkostnaderna har ökat.

Det ökande stillasittandet har gjort att vi har alarmerande låga siffror av fysisk aktivitet. Globalt sett misslyckas 25% av alla vuxna och 80 % av alla ungdomar med att uppnå ens den rekommenderade minimidosen av fysisk aktivitet. Priset är högt och alla får betala – både samhället och individen.  Kostnader för sjukdomar relaterade till stillasittande, beroendesituationer och utebliven produktivitet påverkar oss alla. Vi kan inte längre ställa oss frågan huruvida vi bör agera, utan måste i stället ta fram konkreta lösningar på detta allvarliga problem. 

KÄLLOR:

McKinsey Global Institute; UN (United Nations); WHO (World Health Organization)

Fakta om vår hälsa

  • FYSISK INAKTIVITET: En av de fyra främsta riskfaktorerna för global dödlighet.

  • ÖVERVIKT OCH FETMA: 39 % av världsbefolkningen är antingen överviktig eller drabbad av fetma. År 2050 förväntas detta ha stigit till 50 %.

  • KOSTNADER RELATERADE TILL FETMA: Motsvarar kostnader för väpnad konflikt eller rökning.

  • ÅLDRANDE: 12 % av världens befolkning är över 60 år gammal. 2050 kommer detta att öka till 22 %.

  • URBANISERING: 60 % av den utvecklade världen bor i städer, 2050 kommer detta att öka till 80 %.

Underlätta en aktiv livsstil

Se hur ett utomhusträningsområde påverkade StuyTown i New York

Våra fokusområden

Mer rörelse för alla åldrar

Innovativa träningslösningar