Bílá kniha

Aktivace neaktivních

Výzkum venkovního fitness

Stále sedavější charakter každodenního života vytváří komunity se znepokojivě nízkou úrovní fyzické aktivity. Celosvětově více než 25 % všech dospělých a více než 80 % dospívajících nedosahuje ani minimální doporučené úrovně fyzické aktivity. Cena je vysoká a platí za ni všichni, jak jednotlivci, tak celá společnost. Náklady na nemoci související s nečinností, závislostí a ztrátou produktivity dopadají na nás všechny. Nedostatečná fyzická aktivita je čtvrtým nejčastějším rizikovým faktorem celosvětové úmrtnosti.

Bílá kniha

Aktivace neaktivních

Byly provedeny tři studie v Kodani, New Yorku a Metz.

Bílé knihy ke stažení níže

Stáhněte si bílé knihy

Stáhněte si bílé knihy

Výzkum z Kodaně

Výzkum z New Yorku

Výzkum z Metz

Webináře a bílé knihy o venkovním fitness