Bílá kniha

Proč je kardio důležité

Kardiorespirační zdatnost

Kardiorespirační zdatnost je měřítkem schopnosti člověka pracovat s velkými svalovými skupinami po delší dobu. Označuje se také jako aerobní zdatnost. Výzkum ukázal, že aerobní zdatnost je pro zdraví nesmírně důležitá. Je jedním z nejsilnějších prediktorů úmrtnosti a rizikovým faktorem pro několik civilizačních onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby a diabetes 2. typu. Kardiorespirační zdatnost zároveň přímo souvisí s fyzickou výkonností - a to jak z hlediska schopnosti zvládat každodenní životní úkoly, tak z hlediska sportovního výkonu.

white paper

Proč je kardio důležité

Stáhněte si bílou knihu
4 fakta o kardiorespirační kondici

4 fakta o kardiorespirační kondici

  1. Několik rozsáhlých studií prokázalo, že existuje nepřímá souvislost mezi aerobní zdatností a úmrtností.

  2. Kardiorespirační cvičení je stále více považováno za způsob léčby zdravotních potíží. Aerobní cvičení se systematicky používá k prevenci a rehabilitaci po kardiovaskulárních onemocněních.

  3. Vzhledem k tomu, že nízká aerobní zdatnost souvisí s rozvojem řady onemocnění a rizikem předčasného úmrtí, mohly by mít iniciativy, kterým se podaří zvýšit aerobní zdatnost na úrovni populace, obrovský dopad na náklady na veřejnou zdravotní péči.

  4. Pro většinu lidí je nejjednodušším způsobem, jak provádět účinné aerobní cvičení, běh nebo používání zařízení s nízkou zátěží, jako jsou stacionární kola a eliptické trenažéry. To je účinné pouze tehdy, pokud zařízení nabízí dostatečnou zátěž pro dosažení požadované intenzity.

Webináře a bílé knihy o venkovním fitness

Jak vytvořit venkovní fitness místa pro seniory

Fitness

Webinar

Výhody cvičení venku oproti cvičení v interiéru

Výhody cvičení venku oproti cvičení v interiéru

Cvičení pro aktivní stárnutí

Outdoor gym with strength training machines at Kypegården

7 nejlepších venkovních fitness lokalit na světě

outdoor fitness site for different users. Strength and street working equipment

Vytváření venkovních fitness lokalit pro různé typy uživatelů

Běžné chyby, kterých je třeba se vyvarovat při navrhování venkovních fitness stanovišť

10 výhod venkovního stacionárního kola

Inkluzivní venkovní fitness

OxygenUptake CrossTrainer 1920

Věda v pozadí: Jak funguje eliptický trenažér

5 tipů na efektivní kardio trénink