Zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení

Zásady ochrany osobních údajů a soukromí

Děkujeme, že jste navštívili společnost KOMPAN. Vždy, když navštívíte naše webové stránky, nakupujete u společnosti KOMPAN, hlásíte nehodu, spolupracujete se společností KOMPAN nebo jiným způsobem komunikujete se společností KOMPAN, zpracováváme Vaše osobní údaje. Správné nakládání s Vašimi údaji je pro nás odpovědností, kterou bereme velmi vážně. Níže naleznete naše Zásady ochrany osobních údajů a soukromí, které se vztahují na služby společnosti KOMPAN v České republice.

Společnost KOMPAN může kdykoliv tyto zásady změnit. Pokud tak učiníme, zveřejníme to na této webové stránce. Doporučujeme pravidelně navštěvovat naši webovou stránku se Zásadami ochrany osobních údajů a soukromí k ověření, že jste vždy obeznámeni s nejnovější verzí.

1. Návštěvníci webových stránek společnosti KOMPAN

Tato část popisuje zpracování osobních údajů společností KOMPAN o návštěvnících na webu KOMPAN.com. Cílem webu KOMPAN.com je Vás informovat o naší společnosti, výrobcích, službách i partnerských společnostech a dát Vám příležitost nás kontaktovat. Některé informace budeme shromažďovat přímo prostřednictvím kontaktních formulářů, vyskakovacích oken, online grafů, zákaznických průzkumů, zatímco jiné informace budeme shromažďovat automaticky prostřednictvím souborů cookies. Před shromážděním Vašich osobních dat Vás vždy budeme informovat.

1.1 Správce údajů

Odpovědný za zpracování a ochranu Vašich osobních údajů na webových stránku je:

KOMPAN Česká republika s.r.o.

Vlastimila Pecha 1267/6

627 00, Brno-Černovice

Česká republika

Tel.: +420 547 426 330 

E-mail: [email protected]

1.2 Shromažďování osobních údajů

KOMPAN může prostřednictvím webových stránek shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje jako jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a podobná identifikační data

 • Kdo je Vaším zaměstnavatelem a adresu Vašeho zaměstnání

 • Zájmy včetně o jaké výrobky a služby jste projevili zájem

 • IP adresu

 • Informace o Vašem používání našich webových stránek

 • Informace související s IT, jako je ID uživatele, heslo, přihlašovací údaje a data

Vaše osobní údaje budou shromažďovány v jednom nebo více následujících případů:

 • Když navštívíte a procházíte naše webové stránky

 • Když vytvoříte uživatelský účet

 • Když vytvoříte poptávku na naše výrobky 

 • Když si objednáte katalog

 • Když se přihlásíte k odběru KOMPAN novinek

 • Když stahujete materiály z webových stránek

 • Když navrhujete design výrobků na našich webových stránkách

 • Když pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře 

 • Když komunikujete se společností KOMPAN

 • Když využíváte další funkce a služby společnosti KOMPAN 

1.3 Proč shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

 • Správa uživatelských účtů a profilů

 • Vyřizování dotazů v našem internetovém obchodě 

 • Dodání Vámi objednaných katalogů nebo poskytování služeb 

 • Distribuce novinek a jiná reklama/marketing

 • Vyřizování Vašich požadavků

 • Zákaznická podpora a komunikace

 • Vývoj produktů a služeb

 • Statistika a analýza

Zpracování Vašich osobních údajů bude v některých případech nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi společností KOMPAN a Vámi, například v souvislosti se správou uživatelských účtů a profilů nebo při objednání katalogu prostřednictvím webových stránek (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. b). Kromě toho může být zpracování Vašich osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu na provádění marketingových aktivit (kdy není vyžadován souhlas), k poskytování služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a dalších požadavků, k vývoji a hodnocení našich produktů a služeb, dále při provádění statistik a analýz (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

KOMPAN používá Vaše osobní údaje k zasílání informací o výrobcích, novinkách a dalších marketingových materiálech prostřednictvím SMS a e-mailu pouze v případě, že jste k tomu dali předchozí a výslovný souhlas, pokud nám platné zákony neumožňují Vás kontaktovat bez tohoto souhlasu (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. a).

Kromě výše uvedeného také shromažďujeme a ukládáme informace, které nám pomáhají vylepšit naše webové stránky. Informace, které shromažďujeme, jsou automaticky uloženy ve společném formátu a neumožňují nám identifikovat Vás jako osobu. Celkové statistiky návštěvníků nespojujeme s osobními údaji, pokud své osobní údaje dobrovolně neposkytnete.

Informace, které shromažďujeme automaticky, zahrnují:

 • Podporu souborů cookies z první strany (pokud nám umožníte umístit soubor cookies do Vašeho počítače)

 • ID návštěvníka (poskytováno souborem cookies, který ukládáme do Vašeho počítače, když je to možné)

 • Odkazy (tzn. odkud přicházíte, například z google.com)

 • Datum a čas návštěvy

 • Místní a jazykové nastavení (k určení, ve které zemi se nacházíte)

 • Operační systém (Windows, OS X, Linux, IOS, Android atd.)

 • Typ a verze prohlížeče (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari atd.)

 • Rozlišení obrazovky (1280x1024, 1024x768 atd.)

 • Podporu JavaScriptu

 • Podporu aplikace Java

 • IP adresu (internetová adresa Vašeho počítače) (zde se také jedná o osobní údaj, a proto je tak zpracováván)

 • Název stránky, kterou si prohlížíte

 • URL stránky, kterou si prohlížíte

Více informací o používání souborů cookies naleznete v našich zásadách o používání souborů cookies, které jsou k dispozici zde. 

1.4 Doba uchovávání

Osobní údaje týkající se uživatelských účtů budou vymazány po 2 letech nečinnosti. Doba uchovávání je stanovena na základě našeho oprávněného zájmu zpřístupnit Vám Váš uživatelský účet nebo profil (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím kontaktních formulářů, jakož i ostatní korespondence, jsou obecně vymazány po 1 roce, pokud se však korespondence netýká objednávky, nehody nebo právního nároku. Doba uchovávání je stanovena na základě našeho oprávněného zájmu Vám poskytnout zákaznický servis (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

Osobní údaje obsažené v účetních materiálech, včetně dokumentace objednávek, jsou uchovávány po dobu 5 let od konce účetního roku a poté jsou data vymazány. Doba uchovávání se stanoví na základě požadavků na uchovávání dle Zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb., § 31, odst. 2, písm. b) a toto se provádí za účelem dodržení platných právních předpisů (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. c).

Dokumentace Vašeho marketingového souhlasu je uchovávána po dobu 6 let od odvolání Vašeho souhlasu s přímým získáním marketingového materiálu. Doba uchovávání se stanoví s ohledem na oprávněný zájem společnosti KOMPAN prokázat, že přímý marketing byl proveden v souladu s platnými právními předpisy (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

2. Kontakty u B2B zákazníků, dodavatelů, prodejců a dalších obchodních partnerů společnosti KOMPAN

Tato část popisuje zásady společnosti KOMPAN týkající se zpracování osobních údajů shromážděných od živnostníků nebo kontaktů zákazníků B2B společnosti KOMPAN, dodavatelů, prodejců a dalších obchodních partnerů, kteří se společností KOMPAN spolupracují.

2.1 Správce údajů

Není-li uvedeno jinak, je ten daný subjekt společnosti KOMPAN, se kterým Vaše společnost (nebo Váš zaměstnavatel) uzavřela dohodu, spolupracuje nebo s ním komunikuje, odpovědným správcem dat ve vztahu ke shromážděným osobním údajům.

2.2 Shromažďování osobních údajů

Společnost KOMPAN může shromažďovat, zpracovávat a uchovávat následující osobní údaje:

 • Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a podobné identifikační údaje

 • Individuální informace, např. preferovaný jazyk

 • Informace o organizaci, jako je název společnosti, adresa společnosti, pozice, oblast podnikání, primární pracovní místo a stát

 • Smluvní informace, jako jsou nákupní objednávky, faktury, smlouvy a podobné dohody mezi Vaší společností (nebo zaměstnavatelem) a společností KOMPAN, které mohou mimo jiné obsahovat vaše kontaktní údaje 

 • Finanční údaje, jako jsou platební podmínky, údaje o bankovním účtu a úvěruschopnost  

Tyto informace mohou být poskytnuty přímo Vámi (především prostřednictvím e-mailů a jinou korespondencí) nebo třetí stranou, např. Vaším zaměstnavatelem.

Vaše osobní údaje budou shromažďovány v jednom nebo více následujících případů:

 • Pokud Vaše společnost nebo společnost, ve které jste zaměstnáni, uzavře dohodu se společností KOMPAN, včetně nákupu produktů nebo služeb nabízených společností KOMPAN 

 • Pokud jste projevili zájem o produkty nebo služby společnosti KOMPAN, např. tím, že jste firmě KOMPAN dali svoji vizitku

 • Pokud se přihlásíte k odběru novinek společnosti KOMPAN 

 • Při spolupráci nebo komunikaci se společností KOMPAN  

2.3 Proč shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

 • K plánování, plnění a řízení spolupráce včetně případných smluv 

 • Ke správě, např. zpracování plateb (včetně vymáhání neuhrazených faktur), posouzení úvěruschopnosti, vedení účetních, auditních i fakturačních činností, k dopravě, dodání a pro služby zákaznické podpory

 • Pro novinky a podobná marketingová sdělení

 • K vyřizování Vašich požadavků 

 • K obecné komunikaci 

 • K vývoji produktů a služeb 

 • Pro statistiku a analýzy 

 • K dodržování předpisů a regulativů, jako je plnění našich právních povinností a povinností souvisejících s dodržováním předpisů s cílem předcházet nezákonným činnostem

 • K vedení sporů

Zpracování Vašich osobních údajů bude v některých případech nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi společností KOMPAN a Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem, například v souvislosti s vyřizováním objednávek, řízení spolupráce, správou uživatelských účtů a profilů (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. b). 

Kromě toho může být zpracování vašich osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu o provádění marketingových aktivit (kdy není vyžadován souhlas), poskytování služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a dalších požadavků, zajištění platební schopnosti, vedení sporů, vývoji a hodnocení našich produktů a služeb, dále při provádění statistik a analýz (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

Zpracování Vašich osobních údajů společností KOMPAN může být v některých případech nezbytné i pro splnění zákonných povinností, jako je naše povinnost zabránit protiprávní činnosti (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. c).

Společnost KOMPAN používá Vaše osobní údaje k zasílání informací o výrobcích, novinkách a dalších marketingových materiálech prostřednictvím e-mailu pouze v případě, že jste k tomu dali předchozí a výslovný souhlas, pokud nám platné zákony neumožňují Vás kontaktovat bez tohoto souhlasu (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. a).

2.4 Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let od konce účetního roku. Informace však mohou být uchovávány déle v anonymizované podobě.

Osobní údaje obsažené v účetních materiálech, včetně dokumentace objednávek, jsou uchovávány po dobu 5 let od konce účetního roku a poté jsou data vymazány. Doba uchovávání se stanoví na základě požadavků na uchovávání dle Zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb., § 31, odst. 2, písm. b) a toto se provádí za účelem dodržení platných právních předpisů (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. c).

Dokumentace Vašeho marketingového souhlasu je uchovávána po dobu 2 let od odvolání Vašeho souhlasu s přímým získáním marketingového materiálu. Doba uchovávání se stanoví s ohledem na oprávněný zájem společnosti KOMPAN prokázat, že přímý marketing byl proveden v souladu s platnými právními předpisy (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

3. Zákazníci B2C (spotřebitelé)

Tato část popisuje zásady společnosti KOMPAN v oblasti zpracování osobních údajů shromážděných od zákazníků, kteří jsou spotřebitelé.

3.1 Správce údajů

Není-li uvedeno jinak, je ten daný subjekt společnosti KOMPAN, se kterým jste uzavřeli dohodu nebo s ním komunikujete, odpovědným správcem dat ve vztahu ke shromážděným osobním údajům. 

3.2 Shromažďování osobních údajů

Společnost KOMPAN může shromažďovat, zpracovávat a uchovávat následující osobní údaje:

 • Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a podobné identifikační údaje

 • Individuální informace, např. preferované jazyky

 • Smluvní informace, jako jsou nákupní objednávky, faktury a podobné 

 • Finanční údaje, jako jsou platební údaje, informace o účtu a způsob platby

Vaše osobní údaje budou shromažďovány v jednom nebo více následujících případů:

 • Pokud uzavřete dohodu se společností KOMPAN, včetně nákupu produktů nebo služeb nabízených společností KOMPAN 

 • Pokud se přihlásíte k odběru novinek společnosti KOMPAN 

 • Když komunikujete se společností KOMPAN  

3.3 Proč shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

 • K vyřizování Vaší objednávky

 • Ke správě, např. zpracování plateb (včetně vymáhání neuhrazených faktur), vedení účetních, auditních i fakturačních činností, dopravě, dodání a pro služby zákaznické podpory

 • Pro novinky a podobná marketingová sdělení

 • K vyřízení Vašich žádostí 

 • K obecné komunikaci 

 • K vývoji produktů a služeb 

 • Pro statistiku a analýzy 

 • K vedení sporů

Zpracování Vašich osobních údajů bude v některých případech nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi společností KOMPAN a Vámi, například v souvislosti s vyřizováním objednávek (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. b). 

Kromě toho může být zpracování Vašich osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu o provádění marketingových aktivit (kdy není vyžadován souhlas), poskytování služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a dalších požadavků, vedení sporů, vývoji a hodnocení našich produktů a služeb, dále při provádění statistik a analýz (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

Společnost KOMPAN používá Vaše osobní údaje k zasílání informací o výrobcích, novinkách a dalších marketingových materiálech prostřednictvím e-mailu pouze v případě, že jste k tomu dali předchozí a výslovný souhlas, pokud nám platné zákony neumožňují Vás kontaktovat bez tohoto souhlasu (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. a).

3.4 Doba uchovávání

Vaše osobní údaje se obecně uchovávají po dobu 5 let od posledního nákupu/činnosti. Lhůta pro výmaz je stanovena na základě našeho oprávněného zájmu pro poskytování služeb zákazníkům a vyřizování případných právních nároků (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

Osobní údaje obsažené v účetních materiálech, včetně dokumentace objednávek, jsou uchovávány po dobu 5 let od konce účetního roku a poté jsou data vymazány. Doba uchovávání se stanoví na základě požadavků na uchovávání dle Zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb., § 31, odst. 2, písm. b) a toto se provádí za účelem dodržení platných právních předpisů (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. c).

Dokumentace Vašeho marketingového souhlasu je uchovávána po dobu 2 let od odvolání Vašeho souhlasu s přímým získáním marketingového materiálu. Doba uchovávání se stanoví s ohledem na oprávněný zájem společnosti KOMPAN prokázat, že přímý marketing byl proveden v souladu s platnými právními předpisy (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

4. Hlášení nehod

Tato část popisuje zásady společnosti KOMPAN v oblasti zpracování osobních údajů shromážděných v souvislosti s hlášením nehod.

4.1 Správce údajů

KOMPAN Česká republika s.r.o.

Vlastimila Pecha 1267/6

627 00, Brno-Černovice

Česká republika

Tel.: +420 547 426 330 

E-mail: [email protected]

4.2 Shromažďování osobních údajů

Společnost KOMPAN může shromažďovat, zpracovávat a uchovávat následující osobní údaje:

 • Číslo objednávky, rok nahlášení a registrační číslo záznamu

 • Informace o zraněné osobě, včetně jména, pohlaví, věku, popisu nehody, data nehody, následků nehody a zda zraněná osoba podstoupila v souvislosti s nehodou lékařské ošetření.

 • Informace o svědcích, včetně jména a typu svědka

 • Fotografie, lékařské zprávy, inspekční zprávy a další informace, které nám poskytnete v souvislosti s nahlášením nehody

 • Jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo nahlašovaného

Vaše osobní údaje budou shromažďovány v jednom nebo více následujících případů:

 • V případě nahlášení nehody

 • Při další korespondenci o nehodách

4.3 Proč shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

 • K vyřizování právních nároků vyplývajících z nehod týkajících se výrobků společnosti KOMPAN

 • K předcházení budoucích nehod

 • K vylepšení a vývoji výrobků

 • Pro statistiku a analýzy 

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu na řešení právních nároků, k předcházení budoucích nehod, zlepšování a vývoji výrobků, jakož i na našem oprávněném zájmu na provádění statistik a analýz (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

Zpracování Vašich zdravotních údajů se provádí za účelem stanovení, uplatnění právního nároku nebo jeho obhajoby (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 9, odst. 2, písm. f a čl. 6, odst. 1, písm. f).

4.4 Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let. Informace však mohou být uchovávány déle v anonymizované podobě.

5. Kontakty v souvislosti s nabídkovým řízením

Tato část popisuje zásady společnosti KOMPAN v oblasti zpracování osobních údajů shromážděných v souvislosti s nabídkovým řízením.

5.1 Správce údajů

Není-li uvedeno jinak, je ten daný subjekt společnosti KOMPAN, který Vám poskytne cenu v nabídkovém řízení, odpovědným správcem dat ve vztahu ke shromážděným osobním údajům.

5.2 Shromažďování osobních údajů

Společnost KOMPAN může shromažďovat, zpracovávat a uchovávat následující osobní údaje:

 • Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a podobné identifikační údaje

 • Informace o organizaci, jako je pracovní místo, pozice, oblast podnikání, primární pracovní místo a stát

Tyto informace mohou být poskytnuty přímo Vámi (především prostřednictvím e-mailů a jinou korespondencí) nebo třetí stranou, např. Vaším zaměstnavatelem.

Vaše osobní údaje budou shromažďovány v jednom nebo více následujících případů:

 • Když Váš zaměstnavatel poskytne společnosti KOMPAN Vaše informace v souvislosti s nabídkovým řízením.

 • Když komunikujete se společností KOMPAN  

5.3 Proč shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

 • K možnosti předložení cenové nabídky společností KOMPAN v souvislosti s konkrétním nabídkovým řízením

 • K obecné komunikaci 

 • K vedení sporů

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu na tom, abychom mohli mj. poskytnout cenu v souvislosti s nabídkovým řízením, komunikovat s Vámi v souvislosti s nabídkou a řešit spory, např. pokud existuje podezření, že se nabídkové řízení bude opakovat. (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

5.4 Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let od ukončení nabídkového řízení. Doba uchovávání je stanovena na základě našeho oprávněného zájmu o možnosti stanovení, obhájení nebo uplatnění právního nároku (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f).

6. Používání obrázků

V různých kontextech používáme obrázky a videa ("obrázky"), včetně kampaní a marketingových materiálů, jako jsou např. reklamy, letáky, brožury, také na našich webových stránkách a jako součást našich profilů na sociálních médiích (např. Facebook, LinkedIn a Twitter). Obrázky se také mohou vyskytovat v prezentacích, článcích nebo v jiných kontextech oboru.

Váš souhlas s použitím obrázku získáváme v tom rozsahu, který my považujeme za nezbytný (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. a). V určitých situacích však používáme obrázky dle zvážení našich zájmů (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f) nebo na základě dohody, např. vzorové smlouvy (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. b).

7. Předávání dat třetím stranám - datovým správcům a zpracovatelům

Abychom dosáhli výše uvedených účelů, můžeme poskytnout přístup k Vašim osobním údajům třetím stranám, které na základě smluvního vztahu se společností KOMPAN poskytují relevantní služby, např. dodavatelé IT, poskytovatelé e-mailů a poskytovatelé marketingových služeb. Tito poskytovatelé služeb budou zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny dle uzavřených smluv o zpracování osobních údajů. 

Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje sdíleny s jinými společnostmi skupiny KOMPAN, případě, že je to relevantní. 

Společnost KOMPAN může předat Vaše osobní údaje dodavatelům třetích stran jako jsou dopravci za účelem dokončení Vašich žádostí/objednávek produktů, katalogů atd. (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. b).

Za určitých okolností a v souladu se zákonem může být nezbytné poskytnout údaje orgánům státní správy (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. c). Vaše osobní údaje můžeme také předat třetím osobám za účelem stanovení, uplatnění nebo obhajoby našich právních nároků (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f a čl. 9, odst. 2, písm. f). Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje také sdělit externím auditorům, abychom splnili naši auditní povinnost (EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. c).

V souvislosti s vývojem společnosti KOMPAN se může změnit podniková struktura, např. úplným nebo částečným prodejem společnosti KOMPAN. V případě částečného převodu majetku obsahujícího osobní údaje je základem zpracování souvisejícího předání osobních údajů EU Nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6, odst. 1, písm. f, protože společnost KOMPAN má oprávněný zájem na převodu částí svých aktiv a na ekonomických změnách. Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje předány poskytovatelům služeb třetích stran (zpracovatelům údajů), kteří společnosti KOMPAN pomáhají. V takových případech jsou poskytovatelé služeb oprávněni zpracovávat osobní údaje pouze jménem společnosti KOMPAN a v souladu s pokyny společnosti KOMPAN.

Pokud jsou Vaše osobní údaje předány zpracovatelům údajů nebo správcům údajů, které mají sídlo v zemích mimo EU/EHP, které nemají odpovídající úroveň ochrany, bude takový přenos zpravidla založen na standardních smluvních přepisech Evropské komise.

8. Vaše práva

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a uchováváme s výhradou určitých zákonných výjimek. Kromě toho máte právo vznést námitku proti shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů, jakož i právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Kromě toho máte také v nezbytném případě právo požadovat změny nebo výmaz vašich osobních údajů.

Za určitých okolností můžete také požádat, abychom Vám poskytli osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat nás, abychom tyto údaje předali jinému správci údajů (přenositelnost údajů).

8.1 Odvolání souhlasu

Kdykoliv můžete jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli, odvolat. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás na [email protected]. Pro zrušení novinek a dalších elektronických marketingových materiálů můžete také použít "odkaz pro odhlášení z odběru" v e-mailu nebo jiné komunikaci, kterou od nás obdržíte.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před zrušením.

9. Koho kontaktovat

Pokud chcete, abychom aktualizovali, opravili nebo smazali vaše osobní údaje, které jsme o Vás zaregistrovali; nebo pokud chcete mít přístup k osobním údajům, které jsou o vás uloženy, nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se výše uvedených směrnic; můžete nás kontaktovat na [email protected]. Můžete nám také napsat na následující adresu:

KOMPAN Česká republika s.r.o.

Vlastimila Pecha 1267/6

627 00, Brno-Černovice

Česká republika

10. Stížnosti

Pokud si chcete stěžovat na zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem nebo dopisem, jak je uvedeno výše. Stížnost můžete také podat na Úřad pro ochranu osobních údajů na [email protected].

Verze 2.0, 01/ČERVEN/2021 - 2021