NAŠE ODPOVĚDNOST

Společenská odpovědnost firem

about CSR section

Společenská odpovědnost firem

Ve společnosti KOMPAN se staráme o rozvoj a blaho lidí, stejně jako o přírodu a naše globální životní prostředí.

V naší zprávě o společenské odpovědnosti firem (CSR) se můžete přesvědčit, jak. Zároveň si můžete přečíst si o všech našich četných iniciativách a opatřeních týkajících se životního prostředí, klimatu, sociálních otázek souvisejících s prací, lidských práv a boje proti korupci.

Otevřená zpráva