Inkluzivní hra

Inkluzivní hra - hrdina

Rovnost ve hře

Všechny děti jsou jiné. Každé z nich má svou osobnost, své silné stránky, svou individualitu. Univerzálně však sdílejí touhu hrát si. Podle výzkumu Herního Institutu KOMPAN mají děti, včetně dětí s postižením, společné přání, aby hřiště byla napínavá, s rozmanitými herními aktivitami a s kamarády.

Od založení Herního Institutu KOMPAN v osmdesátých letech jsou inkluzivní hra a univerzální design součástí DNA společnosti KOMPAN. Univerzální design vítá všechny uživatele bez ohledu na jejich schopnosti. Znamená inkluzivní přístup: všichni lidé si nutně nemohou hrát úplně na všech zařízeních, ale všichni by měli mít možnost si na něčem hrát. Říkáme tomu hra pro všechny. Rovnost v přístupu na hřiště a jejich využívání je základní odpovědností našich komunit. Herní Institut KOMPAN je tu od toho, aby zajistil správná a zdokumentovaná řešení.

Posláním inkluzivní hry je sjednotit prostřednictvím hry všechny bez ohledu na jejich schopnosti.

Hra pro všechny - univerzální návrhy pro inkluzivní hřiště

Tato publikace představuje doporučení Herního Institutu KOMPAN pro univerzální a inkluzivní hřiště, která vycházejí z inspirativních případů univerzálních hřišť, návrhových bodů pro univerzální herní vybavení a nejnovějších výzkumů Institutu a pozorování uživatelů v oblasti inkluzivní hry.

Univerzální design a inkluzivní hřiště jsou základem DNA společnosti KOMPAN.

Herní Institut KOMPAN se zabývá testováním a vývojem herních aktivit pro všechny děti včetně dětí s postižením, a to již od počátku 90. let 20. století.

Inkluzivní hřiště je přístupné a užívají si ho všechny děti - s postižením i bez něj.

Přejít na bílou knihu

Herní vybavení

Inkluzivní hra

Děti se zdravotním postižením také chtějí zažít napínavé herní aktivity s kamarády

Tato studie zkoumá, do jaké míry mohou být nespecializovaná herní zařízení a hřiště vhodná pro děti s poruchami hybnosti a učení, stejně jako pro děti s typickým vývojem. Dobrá inkluzivní hřiště nejsou složitější, časově ani prostorově náročnější než ostatní hřiště. Přečtěte si bílou knihu, abyste se mohli dobře rozhodnout, jaká hřiště jsou skutečně inkluzivní a vysoce vzrušující pro všechny jejich uživatele. Společná hra dětí s postižením a dětí s typickým vývojem je prospěšná pro všechny. Zlepšuje soběstačnost, toleranci a empatii u obou skupin.

Cílem KOMPANu je proto učinit dětská hřiště inkluzivnějšími, a to na základě univerzálních vzorců hry. Jednoduše řečeno: sjednotit děti ve hře.

inkluzivní hra opravdu inkluzivní sekce

Děti se zdravotním postižením mají méně než poloviční šanci na přístup na dětská hřiště

Hra mezi dětmi s postižením a dětmi s typickým vývojem podporuje u obou skupin uživatelů oblasti soběstačnosti, tolerance a empatie.

Z tohoto průzkumu Herního Institutu KOMPAN vyplývá, že 71 % vozíčkářů považuje nejbližší dětské hřiště za nepřístupné. Dále poukazuje na to, jaké aktivity děti preferují.

Dětská hřiště jsou známým motivátorem, jak děti účinně přimět k fyzické aktivitě, a to zábavnou formou.

Aby to však skutečně platilo pro děti s postižením i bez něj, musí být hřiště stejně přístupná a zajímavá pro obě skupiny.

Naše kompetence

Vývoj dítěte a hra

Herní design

Výzkum týkající se inkluzivních hřišť

Hra pro všechny - Univerzální design pro inkluzivní dětská hřiště

Play

Inclusive

White Paper

Rovnost ve hře - Průzkum týkající se využití hřiště u dětí se zdravotním hendikepem

truly inclusive section

Skutečně inkluzivní - vzrušující odměna z univerzálních herních návrhů

a children's play area with children playing on the playground.

Kontrolní seznam pro úspěšné navrhování inkluzivních hřišť

Chcete další informace o hřišti?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, kde najdete informace, novinky, webové semináře a další informace.

Plánovaní dětského hřiště

Jak navrhnout inkluzivní hřiště?

Inkluzivní herní zařízení
children playing on an inclusive accessible ADA playground