Špička v oboru

Záruka

children swinging on nature wooden playground

Záruky

Doživotní záruka*

• Žárově pozinkované díly

• Díly z nerezové oceli

• Panely EcoCore™ a další panely z vysokohustotního polyethylenu (HDPE)

*DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA společnosti KOMPAN se vztahuje na celou dobu životnosti zařízení, a to až do okamžiku jeho demontáže nebo vyřazení. K této záruce se také váží platné všeobecné a dodací podmínky společnosti KOMPAN a zároveň ji doplňují.

Robinia wood parts

Záruka 15 let

• Dřevěné díly Robinia

• Díly z vysokotlakého laminátu (HPL)

• Hliníkové díly

Záruka 10 let

• Sloupky TexMade™

• Pozinkované sloupky s lakovanou vrchní vrstvou

• Pozinkované nebo hliníkové díly s lakovaným povrchem

• Skluzavky z nerezové oceli

• Galvanicky pozinkované kovové díly

• Tvarované polypropylenové plošiny

• Díly z pevných plastů

• Duté plastové díly

• Průhledné polykarbonátové (PC) díly

• Konstrukce z lan a sítí

• Borovice a jiné druhy dřeva

• Díly z dřevoplastového kompozitu (WPC)

KOMPAN 1900902 GIANTS 31564

Záruka 5 let

• Překližkové díly potažené pryskyřicí

• Montážní sestavy s pružinami a ložisky

• Grafický tisk na průhledných polykarbonátových panelech

• Betonové díly

• Systém FLEXOTOP™ ECO s povrchovou vrstvou z čistého EPDM

• Připojovací koule systému Galaxy

PCM1128 FR TrackRide Hanging

Záruka 2 roky

• Pohyblivé plastové a kovové díly • Pryžové membrány • Obrazovky a elektronické součástky • Systém FLEXOTOP™ ECO s vrchní vrstvou z recyklovaného EPDM • StínÍcí prvky a plachty jako řešení ochrany proti sluncI • Nylonové sítě • Náhradní díly

Špičková záruka v oboru

Záruční podmínky

Tato záruka platí pro výrobky společnosti KOMPAN po dobu lhůt stanovených pro jednotlivé druhy výrobků uvedené výše a s omezeními specifikovanými v této záruce. Záruční lhůta platí od data nákupu prvním zákazníkem. Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálů, výrobní chyby a nedostatky strukturální integrity způsobené vadami konstrukce, materiálů nebo výroby. Odpovědnost společnosti KOMPAN podle této záruky je omezena na bezplatnou opravu nebo výměnu vadných výrobků dle uvážení společnosti KOMPAN.

Řádná instalace a údržba

Záruka platí, pouze pokud byly produkty společnosti KOMPAN nainstalovány podle pokynů poskytnutých společností KOMPAN a řádně udržovány podle návodu na údržbu společnosti KOMPAN. Všechny záruční nároky musí být doprovázeny úplnou dokumentací pro správnou instalaci a údržbu.

Výjimky ze záruky

Tato záruka se nevztahuje na jakékoli škody způsobené nehodou, nesprávnou údržbou, nedbalostí, běžným opotřebením či korozí povrchu kovových dílů, na vyblednutí barev na povrchu materiálů a jiné estetické vady, ani na vady funkčnosti zaviněné nesprávným používáním nebo vandalismem. Přirozené změny dřeva v průběhu doby se považují za estetické vady a nejsou do záruky zahrnuty.

Instalace v blízkosti vody

Produkty, které jsou nainstalovány v přímém kontaktu s chlorovanou nebo slanou vodou (vodní parky) nebo produkty nainstalované do 200 metrů od pobřeží, nejsou kryty zárukou KOMPAN v případě vad způsobených korozí. Speciálně navržené produkty (které má na starosti oddělení zakázkové výroby), pokud byly před dodáním modernizované na třídu koroze C4, instalované do 200 metrů od břehu (které nejsou v přímém kontaktu se slanou vodou/tříští slané ani chlorované vody (např. v akvaparcích), jsou, podle příslušné záruční lhůty pro daný typ produktu stanovené v obecných záručních podmínkách, kryty pouze proti závadám na konstrukcích (kromě pohyblivých částí) způsobených korozí a záruční lhůta za žádných okolností netrvá déle než 10 let.

Produkty a služby dodávané třetími stranami

Společnost KOMPAN dodává také produkty a montážní služby jiných certifikovaných dodavatelů. Obecná záruka společnosti KOMPAN se nevztahuje na takové produkty a montážní služby jiných značek, na které se ovšem mohou vztahovat záruky těchto třetích stran. Společnost KOMPAN podle možnosti zajistí informace o těchto zárukách

Přeprava a skladování

Světová přeprava a logistika je zajišťována přepravcem určeným společností KOMPAN. Výrobky/produkty se před instalací nesmí skladovat venku a musí být po celou dobu uchovávány v suchu.

Zobrazit online & objednat kopii

Prozkoumejte naše katalogy

Ukažte mi to