Právní upozornění a zřeknutí se odpovědnosti

Webové stránky společnosti KOMPAN prezentují obsah výhradně pro informační účely.

Informační účely

Informace poskytované ""tak, jak jsou""

Informace na těchto stránkách jsou poskytovány ""tak, jak jsou"", a společnost KOMPAN neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv. Používáním těchto webových stránek přijímáte riziko, že informace mohou být neúplné nebo nepřesné nebo nemusí odpovídat Vašim potřebám či požadavkům.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost KOMPAN ani naši poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo újmy vzniklé v důsledku Vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu na tyto stránky nebo v důsledku Vašeho spoléhání se na jakékoli informace zde uvedené. Společnost KOMPAN odmítá jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, následné, sankčně nahrazované a zvláštní či jiné škody, ušlé příležitosti, ušlý zisk nebo jakoukoli jinou ztrátu či škodu jakéhokoli druhu. Toto omezení zahrnuje škody nebo jakékoli viry, které mohou ovlivnit vaše počítačové vybavení.

Odkazy na další stránky

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky, které nejsou vlastněny ani kontrolovány společností KOMPAN. Za zásady ochrany osobních údajů těchto stránek neodpovídáme ani je neovlivňujeme.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na informace shromážděné na těchto stránkách. Důrazně Vám doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na všech stránkách, které navštívíte a které shromažďují osobní údaje.

Stránky, které na nás odkazují

Společnost KOMPAN neschvaluje webové stránky, které odkazují na naše webové stránky KOMPAN. Nejsme zodpovědní za obsah těchto odkazovaných stránek ani za kontrolu informací, které se uživatelé mohou rozhodnout těmto stránkám poskytnout.

Úpravy stránek

Společnost KOMPAN si vyhrazuje právo kdykoli změnit, upravit, nahradit nebo odstranit jakýkoli obsah těchto stránek nebo může omezit přístup k nim či ukončit jejich distribuci, a to podle vlastního uvážení.

Autorská práva a používání obsahu

Obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti KOMPAN a je chráněn autorskými právy. Ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy, loga a produkty zobrazené na těchto stránkách jsou chráněny a bez předchozího písemného souhlasu společnosti KOMPAN nesmí být žádné z nich použity.

Obsah těchto webových stránek si můžete stáhnout, avšak pouze pro své osobní a nekomerční použití. Žádné úpravy ani další reprodukce obsahu nejsou povoleny. Obsah nesmí být jinak kopírován ani jinak používán.

Použití otázek a komentářů

Veškeré dotazy, připomínky, návrhy nebo jakákoli jiná sdělení, včetně jakýchkoli nápadů, vynálezů, konceptů, technik nebo know-how, které můžete zaslat na tyto stránky nebo jinak společnosti KOMPAN, elektronicky nebo jakýmkoli jiným způsobem, jsou nedůvěrné a stávají se majetkem společnosti KOMPAN, kterou může společnost KOMPAN bez omezení použít jakýmkoli způsobem a pro jakékoli účely, včetně vývoje, výroby a/nebo uvádění zboží nebo služeb na trh.

Rozhodné právo

Váš přístup a používání těchto webových stránek a jejich obsahu se řídí a vykládá v souladu s dánskými zákony.