Herní design

Spojení funkčnosti, vzrušení a estetiky

Skvělý design hřiště inspiruje děti všech věkových kategorií ke hře a prostřednictvím hry rozvíjí jejich těla a mysl. Herní Institut KOMPAN se věnuje vytváření fascinujících herních příležitostí, které jsou funkčně stimulující a vizuálně atraktivní.

Skvělý herní design musí zahrnovat estetiku, která uživatele osloví a přiměje je, aby hřiště navštěvovali znovu a znovu. A co je ještě důležitější, skvělý herní design musí přispívat k celkovému rozvoji dětí. Proto je Institut hnací silou testování každého /herního/ aspektu hřiště KOMPAN. Před zahájením výroby procházejí všechny výrobky čtyřmi důležitými kroky: předvýrobním výzkumem, vlastními odbornými semináři, testováním na místě a vývojem výrobku. Tím je zajištěno, že společnost KOMPAN bude i nadále dodávat jedinečné a na uživatele zaměřené herní vybavení, které je základem SKVĚLÝCH dětských hřišť.

Zkoumání přínosů náročných her

Tento článek pojednává o významu napětí v dětské hře. Dětská hřiště jsou místem, kde se děti učí bezpečně orientovat ve světě. Jde o důležitou životní dovednost, kterou se děti učí pouze praxí.

Mnoho rodičů a prarodičů považuje dětská hřiště za příliš riskantní. Existující výzkumy však ukazují, že dobrá dětská hřiště jsou důležitá pro rozvoj pohybové gramotnosti dětí a že fyzicky náročné herní akce učí děti zvládat riziko.

Hlubší pochopení přínosů náročných hřišť získáte přečtením tohoto článku.

Přejít na bílou knihu

Video: Uživatelské testování prováděné Herním Institutem KOMPAN

Herní design

Hodnota hry - Vliv vybavení dětských hřišť

Důležité vývojové oblasti, jako je sociální, kognitivní a jazykový vývoj, nejsou obvykle v centru pozornosti výzkumu dětských hřišť.

Proto se Herní Institut KOMPAN rozhodl prozkoumat, do jaké míry herní struktury s širokou škálou panelů aktivit ovlivňují tyto důležité oblasti vývoje.

Hrací panely poskytují dodatečnou herní hodnotu a mohou být využity k podpoře rozvoje sociálně-emocionálního a kognitivního vývoje dětí.

Přečtěte si zjištění Herního Institutu KOMPAN a dozvíte se více o tom, do jakého vybavení dětských hřišť by měli architekti a navrhovatelé parků investovat pro konkrétní skupiny uživatelů a proč.

herní design

Inovativní hra - Klíč k více hrám

Dětská hřiště byla označena za místo v parcích, kde děti vynakládají nejvíce energie. Herní Institut KOMPAN se proto rozhodl prozkoumat, jak se děti a jejich rodiče zdržují na nově zrekonstruovaném hřišti na Flag Pole Hill v Dallasu v Texasu. Výzkum zahrnoval rozhovory se 177 dospělými a 50 dětmi.

"Venkovní hřiště je skvělé pro zdraví mého dítěte a důležité kvůli možnosti být venku a na čerstvém vzduchu!", uvedl jeden z rodičů. Z výzkumu provedeného Herním Institutem KOMPAN vyplývá, že 98 % rodičů považuje dětská hřiště za důležitá. Hlavními důvody jsou pozitivní vliv na zdraví jejich dětí a čerstvý vzduch. Nové hřiště na Flag Pole Hill, které nadchlo děti i rodiče, zvýšilo jeho návštěvnost o 77 %.

Až 73 % rodičů uvedlo, že hlavním důvodem návštěvy tohoto hřiště je jedinečné herní vybavení. Aby bylo hřiště atraktivní, je důležité mít jedinečné herní vybavení pro různé věkové skupiny. Široká škála herního vybavení zajišťuje, že hřiště je zábavné a atraktivní pro všechny věkové kategorie a schopnosti.

Jedinečné herní designy - prodloužení trvání hry

Některá dětská hřiště se zdají být více navštěvovaná a zajímavá než jiná, proto se Herní Institut KOMPAN rozhodl na zrekonstruovaném dětském hřišti v parku Frimley Lodge ve Velké Británii prozkoumat, co dělá hřiště více navštěvovaným a zajímavým z pohledu uživatelů. Případová studie zahrnovala rozhovory s 262 dospělými a 95 dětmi. Studie ukázala, že více než polovina pravidelných návštěvníků hřiště po rekonstrukci zvýšila svou návštěvnost parku. Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte více informací o výzkumu a přečtete si pět doporučení Herního Institutu KOMPAN pro navrhování atraktivních dětských hřišť, která v průměru udrží děti u hry déle než 60 minut.

Naše kompetence

Vývoj dítěte a hra

inkluzivní hra referenční fotka

Inkluzivní hra