Vývoj dítěte a hra

Faktor vývoje

Hra a růst jsou vzájemně propojeny. Hra je jedním ze sedmi emočních systémů lidského mozku a je rovnocenná s dalšími lidskými emočními instinkty, jako je štěstí, strach nebo láska. Fyzický, sociálně-emocionální, kognitivní a kreativní vývoj dětí je hrou nejen podporován, ale také rozvíjen. Existují důkazy, že hra je kromě toho, že je skvělou zábavou, zásadní pro všechny oblasti dětského vývoje. Herní Institut KOMPAN neustále hledá nové hravé způsoby, jak budovat herní hodnotu dětských hřišť a podporovat rozvoj dětí prostřednictvím hry. Hra na dětském hřišti a vývoj dítěte mají kořeny v pohybové hře, v zábavné hře s hrubým pohybem. Motivace ke hře a skvělá dětská hřiště však stojí také na simulované, dramatické a objevné hře s pískem a vodou a mnoha dalších. Různé věkové skupiny mají specifické herní preference a potřeby. Herní Institut KOMPAN zohledňuje věkovou přiměřenost při navrhování jednotlivých zařízení a jejich rozmístění.

Venkovní hra, klíč k větší fyzické aktivitě v mateřských školách

Tato studie ukazuje, že děti ve školkách, které tráví většinu času venku v dobře naplánovaném prostoru pro aktivity, mají o 35 % vyšší úroveň fyzické aktivity než děti v ostatních školkách zahrnutých do studie. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby se všechny děti a dospívající účastnili středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity alespoň 60 minut denně. Tato studie si kladla za cíl prozkoumat úroveň pohybové aktivity u dětí ve věku 3 až 6 let během jejich pobytu v mateřské škole. Pro pozitivní ovlivnění a zlepšení úrovně fyzické aktivity předškoláků je klíčová svobodná hra venku na dobře naplánovaných hřištích.

Přejít na bílou knihu

Video: Jak hra pomáhá k dětskému rozvoji

Vývoj dítěte a hra

Energetický výdej na školním hřišti KOMPAN

Výzkum Herního Institutu KOMPAN ukazuje, že děti spálí dvě třetiny z doporučených 150 kalorií během 30 minut volné hry na hřišti. Zpráva generálního lékaře o fyzické aktivitě a zdraví uvádí, že každý člověk by měl denně spálit 150 kalorií energie, aby si udržel zdravé složení těla z kostí, svalů a tukové tkáně. Tato energetická bilance je u mnoha dětí narušena. Z tohoto důvodu se Herní Institut KOMPAN a Univerzita jižního Dánska (SDU) rozhodli prozkoumat, kolik kalorií spálí děti školního věku, když se věnují 30 minutám volné hry na herním zařízení KOMPAN. Tato studie ukázala, že děti ve 3. třídě spálí během 30 minut hry na hřišti více než 150 kalorií.

Hodnota hry - Vliv vybavení dětských hřišť

Výzkum Herního Institutu KOMPAN ukazuje, že vybavení dětských hřišť pozitivně ovlivňuje vývoj dětí v předškolním věku. Je důležité, že vývojové oblasti, jako je sociální, kognitivní a jazykový rozvoj, nejsou obvykle středem pozornosti ve výzkumu dětských hřišť. Herní Institut KOMPAN se proto rozhodl prozkoumat, do jaké míry herní konstrukce s nejrůznějšími panely aktivit ovlivňují tyto důležité oblasti vývoje. Hrací panely poskytují dodatečnou herní hodnotu a mohou být využity k podpoře rozvoje sociálně-emocionálního a kognitivního vývoje dětí. Přečtěte si zjištění Herního Institutu KOMPAN a dozvíte se více o tom, do jakého vybavení dětských hřišť by měli pedagogové a zřizovatelé parků investovat pro konkrétní skupiny uživatelů a proč.

Naše kompetence

Herní design

inkluzivní hra referenční fotka

Inkluzivní hra