Dětská hřiště založená na uživatelských důkazech

Herní Institut KOMPAN

KPI Observation 2
Co je potřeba k vytvoření nejlepších dětských hřišť na světě? Co jsou ty nejlepší motivy ke hře, aby si děti hrály, zůstávaly a znovu a znovu se vracely? Které konstrukce inspirují děti ke hře a fyzickému, sociálně-emocionálnímu a kognitivně-tvůrčímu rozvoji?
Fyzické
Radost z pohybu: motorika, svaly, kardio a hustota kostí
Kognitivní
Radost z učení: zvědavost, chápání příčinných souvislostí a poznávání světa
Sociálně-emocionální
Radost z toho, že jsme spolu: týmová práce, tolerance a pocit sounáležitosti
Kreativní
Radost z tvorby: spolutvorba a experimentování s materiály

Dětská hřiště na základě důkazů uživatelů

Herní Institut KOMPAN představuje jednotku odborníků KOMPAN, která se zabývá vývojem, dokumentací a výzkumem her a dětských hřišť. Herní Institut KOMPAN se podílí na vývoji, výzkumu a podpoře dětských hřišť ve společnosti KOMPAN již od 80. let 20. století.

Hlavními oblastmi činnosti Herního Institutu KOMPAN jsou:

  • Výzkum v oblasti hřišť a vývoje dětí

  • Testování a dokumentace návrhů her s dětmi všech schopností

  • Bílé knihy, publikace a výzkumy týkající se témat specifických pro dětská hřiště

  • Poradenství a propagace v oblasti dětských hřišť a plánování měst pro hru

kompan 200527 hjallese 9981
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NA ZÁKLADĚ DŮKAZŮ UŽIVATELŮ

Prozkoumejte naše webináře

Ano, je čas webinářů!

Inovace s Herním Institutem KOMPAN

S měnící se dobou a životním stylem se mění i hra, ale děti zůstávají stálými odborníky na hru ve vyvíjejícím se světě. Úspěšné návrhy her vycházejí z jejich podnětů v kombinaci s odborným pohledem na probíhající změny ve vývoji dětí. Důkladný výzkum a respektující přístup, který spočívá v pečlivém naslouchání a pozorování dětí při hře, jsou základními kameny inovace her společnosti KOMPAN.

Herní Institut KOMPAN sleduje a provádí neustálý výzkum přínosu hry a vývoje dítěte. Tyto poznatky stojí v pozadí zadání pro inovace v oblasti her. Dokumentování hodnoty a přínosů hry pro děti je hlavní odbornou náplní Institutu. Ten spolupracuje se speciálními designovými jednotkami v rámci KOMPANu a testuje prototypy s dětmi, čímž dokumentuje účinky hry na hřišti. Schválení dětmi a odborná dokumentace herní hodnoty v průběhu celého procesu navrhování zajišťuje, že zařízení KOMPAN obstojí v testu atraktivity, odolnosti a herní hodnoty.

Naše kompetence

Herní design

inkluzivní hra referenční fotka

Inkluzivní hra

Proč je hra v podstatě lidská

Seznamte se s Herním Institutem KOMPAN

Jeanette Fich Jespersen z Herního Institutu KOMPAN

Jeanette Fich Jespersen

Vedoucí Herního Institutu KOMPAN Magistra severské a anglosaské filologie

Suzanne Quinn

Manažerka Herního Institutu KOMPAN v USA Doktorka v oboru předškolního vzdělávání

Maria z Herního Institutu KOMPAN

Maria Ross Larsen

Vedoucí výzkumného projektu, Herní Institut KOMPAN Magistra ekonomie a řízení podniku - Antropologie trhu

Vědecky podložené, uživatelsky orientované, ověřeně zábavné, přístupné a univerzální: uživatelsky testované a zdokumentované Herním Institutem KOMPAN.
kompan_180919_paris_6788.jpg
WeHopper
Net Twister
kompan_210902_0735.jpg
kompan_200527_hjallese_9981.jpg
200820_egeskov_11586.jpg
kompan_1900903_gigadome_31498.jpg
Nimbus Cloud
kompan_180919_paris_7710.jpg
Play Panel
Dichromatic panel
Hanger 2
Optic Panel
kompan_210917_tallinn_6002.jpg
kompan_190812_uk_31941.jpg
kompan_190812_uk_31886.jpg
kompan_1900902_giants_31590.jpg
kompan_211006_germany_12266.jpg