Herní Institut

Zlepšení hry na hřišti prostřednictvím výzkumu

Vytváření nejlepších dětských hřišť na světě vyžaduje pochopení toho, co děti motivuje ke hře, pobytu a návratu, a navrhování prostor, které podporují fyzický, sociálně-emoční a kognitivně-kreativní rozvoj.
Fyzické
Radost z pohybu: motorika, svaly, kardio a hustota kostí
Kognitivní
Radost z učení: zvědavost, chápání příčinných souvislostí a poznávání světa
Sociálně-emocionální
Radost z toho, že jsme spolu: týmová práce, tolerance a pocit sounáležitosti
Kreativní
Radost z tvorby: spolutvorba a experimentování s materiály

Hra je v zásadě lidská

Hra je důležitou součástí dětského vývoje, protože poskytuje dětem příležitost k učení, růstu a zábavě. Prostřednictvím hry děti rozvíjejí své fyzické, emocionální a kognitivní dovednosti. Umožňuje jim objevovat jejich kreativitu, překonávat jejich hranice a budovat vztahy s ostatními. Hra také pomáhá dětem rozvíjet odolnost, dovednosti řešit problémy a sebeúctu.

children playing with sand and water games at a kindergarten

Dětská hřiště na základě důkazů uživatelů

Herní Institut KOMPAN představuje jednotku odborníků KOMPAN, která se zabývá vývojem, dokumentací a výzkumem her a dětských hřišť. Herní Institut KOMPAN se podílí na vývoji, výzkumu a podpoře dětských hřišť ve společnosti KOMPAN již od 80. let 20. století.

Hlavními oblastmi činnosti Herního Institutu KOMPAN jsou:

  • Výzkum v oblasti hřišť a vývoje dětí

  • Testování a dokumentace návrhů her s dětmi všech schopností

  • Bílé knihy, publikace a výzkumy týkající se témat specifických pro dětská hřiště

  • Poradenství a propagace v oblasti dětských hřišť a plánování měst pro hru

kompan 200527 hjallese 9981

Naše kompetence

Inkluzivní hra

Vývoj dítěte a hra

Herní design

Inovace s Herním Institutem KOMPAN

Hra se časem vyvíjí, ale děti zůstávají experty na hru. Úspěšné návrhy her jsou založeny na jejich podnětech v kombinaci s odborným vhledem do probíhajících změn ve vývoji dětí.

V Herním Institutu KOMPAN jde především o to, abyste prostřednictvím hry našli zábavu a rozvoj! Náš institut studuje a provádí testy, aby se ujistil, že herní vybavení KOMPAN je špičkové, a to jak pro děti, tak pro odborníky. Díky svému zaměření na schválení dětmi a ověření odborníky je Herní Institut KOMPAN vždy na pozoru před dalším velkým dobrodružstvím na dětském hřišti. A před výsledky výzkumu her.

Webináře o hře

8 způsobů, jak podpořit přírodní hry na dětských hřištích

Play

Webinar

Smyslová hra: vědecké poznatky o pohodě dětí na dětských hřištích

saturn playground schools and public parks

10 designových triků pro věkově vhodná dětská hřiště pro školy a veřejné parky

Unleashing Creativity: Building Unique Playgrounds with KOMPAN Design Studio

Tweeni milují dětská hřiště: 5 nových vědecky podložených praktických tipů pro navrhování školních hřišť

Kontrolní seznam pro úspěšný návrh inkluzivních hřišť

Bílé knihy o hře

Bílé knihy

Hra pro všechny - Univerzální design pro inkluzivní dětská hřiště

Seznamte se s Herním Institutem KOMPAN

Jeanette Fich Jespersen z Herního Institutu KOMPAN

Jeanette Fich Jespersen

Vedoucí Herního Institutu KOMPAN Magistra severské a anglosaské filologie

Suzanne Quinn

Manažerka Herního Institutu KOMPAN v USA Doktorka v oboru předškolního vzdělávání

Maria z Herního Institutu KOMPAN

Maria Ross Larsen

Vedoucí výzkumného projektu, Herní Institut KOMPAN Magistra ekonomie a řízení podniku - Antropologie trhu

Připojte se k hravému pohybu

Přihlaste se k odběru novinek, inspirativního obsahu, webinářů a dalších informací.