Bílá kniha

Inkluzivní venkovní fitness

Inkluze ve venkovním fitness

Inkluze v oblasti venkovního fitness spočívá ve vytváření tréninkových prostor, které jsou užitečné a přívětivé pro všechny. Toho lze dosáhnout omezením bariér a zahrnutím různých možností cvičení tak, aby existoval relevantní způsob využití pro co nejširší okruh uživatelů - ať už se zdravotním postižením, nebo bez něj. Je důležité zdůraznit, že inkluze nespočívá ve vytváření segregovaných prostor pro konkrétní uživatele, ale ve vytváření skutečně integrovaného prostředí. To vyžaduje poznatky z výzkumu, zásady navrhování a dialog se skutečnými uživateli.

Fitness Institut KOMPAN vypracoval bílou knihu o tom, jak pracovat s inkluzí ve venkovním fitness.

Bílá kniha

Inkluzivní venkovní fitness

Stáhněte si bílou knihu
Poznatky ze studie

Poznatky ze studie

V roce 2019 provedl Fitness institut KOMPAN průzkum mezi 60 osobami s pohybovým postižením. Z nich 88 % denně používalo invalidní vozík. Některá z hlavních zjištění byla následující:

  • 92 % by využilo venkovní tréninkové zařízení, pokud by pro ně bylo užitečné

  • 69 % by motivovalo vybavení pro horní část těla

  • 58 % by bylo motivováno pomocí arm bike

Webináře a bílé knihy o venkovním fitness

outdoor fitness site for different users. Strength and street working equipment

Vytváření venkovních fitness lokalit pro různé typy uživatelů

Fitness

Webinar

Cvičení pro aktivní stárnutí

Proč je kardio důležité

5 tipů na efektivní kardio trénink

10 výhod venkovního stacionárního kola

Jak vytvořit venkovní fitness místa pro seniory

Běžné chyby, kterých je třeba se vyvarovat při navrhování venkovních fitness stanovišť

Outdoor gym with strength training machines at Kypegården

7 nejlepších venkovních fitness lokalit na světě

OxygenUptake CrossTrainer 1920

Věda v pozadí: Jak funguje eliptický trenažér

Výhody cvičení venku oproti cvičení v interiéru

Výhody cvičení venku oproti cvičení v interiéru