Tutkimusjulkaisu

Alle kouluikäisten lasten liikunta

Ulkoleikki on avain parempaan fyysiseen aktiivisuuteen päiväkodeissa

Tämä tutkimus osoittaa, että päiväkodeissa, joissa lapset viettävät suurimman osan ajastaan ulkona hyvin suunnitellussa ulkotilassa, lapset ovat 35% fyysisesti aktiivisempia kuin muiden tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien lapset.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, että kaikkien lasten ja nuorten tulisi tehdä kohtalaisesti tai voimakkaasti rasittavaa liikuntaa vähintään 60 minuuttia päivässä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3–6-vuotiaiden fyysisen aktiivisuuden tasoa päiväkodissa vietettynä aikana.

Vapaa ulkona leikkiminen hyvin suunnitelluilla leikkialueilla on oleellista alle kouluikäisten lasten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttamisen ja sen parantamisen kannalta.

Tutkimusjulkaisu

Päiväkoti-ikäisten lasten fyysinen aktiivisuus

Lataa tutkimusjulkaisu