M26003

Blomsterbord 3

Testa vår AR-app

Blomsterbord 3

Färg VIT

Exempelpris

11 990 SEK

Blomsterbordet med sandbalja i mitten är ett underbart sandlekbord, där den gula baljan fungerar som en reservoar för sand, vatten eller leksaker. Lägg märke till att sandbaljan kan lyftas upp och tömmas på vatten. Den är fastkedjad till bordet för att undvika att den försvinner.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

M_PC basin

Sandfatet är tillverkat av polykarbonat (PC). Fatet är format i ett stycke för att säkerställa hög hållbarhet i alla typer av klimat världen över.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

6m+ År3 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

99 cm

Bredd

99 cm

Höjd

38 cm

Specifikationer

Blomsterbordet med sandbalja i mitten är ett underbart sandlekbord, där den gula baljan fungerar som en reservoar för sand, vatten eller leksaker. Lägg märke till att sandbaljan kan lyftas upp och tömmas på vatten. Den är fastkedjad till bordet för att undvika att den försvinner.

Denna produkt, Blomsterbord 3 (M26003), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M26003-3418P

54.9

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.02

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

67.4%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena