M147

Stödkonstruktion

Testa vår AR-app

Stödkonstruktion

Färg RÖD

Exempelpris

4 600 SEK

"De extra ryggstödet och fotplattan är en god hjälp för barn med osäker balans och nedsatt rörelseförmåga. Den enkla stödkonstruktionen kan utan problem monteras på ena eller båda sidorna av en stor vippgunga. "

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

3+ År3+ År
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

88 cm

Bredd

80 cm

Höjd

54 cm

Specifikationer

"De extra ryggstödet och fotplattan är en god hjälp för barn med osäker balans och nedsatt rörelseförmåga. Den enkla stödkonstruktionen kan utan problem monteras på ena eller båda sidorna av en stor vippgunga. "

Denna produkt, Stödkonstruktion (M147), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M14700-00P

45

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.96

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

30.2%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

M14701-00P

45

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.96

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

30.2%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena