FSW228

Stań & Idź

Podczas testowania sprawności fizycznej osób starszych dwa z najczęściej stosowanych testów to Usiądź & Wstań i Stań & Idź. Ta instalacja jest specjalnie ukierunkowana na wykonanie tych dwóch testów - i trenowanie lepszego wykonywania tych testach. Barierka pośrodku i okrągły uchwyt w punkcie zwrotnym zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i wsparcie w razie potrzeby. Siadanie i wstawanie można ćwiczyć z siedziska, używając jednej ręki, dwóch rąk lub bez podparcia. W przypadku naprawdę trudnego ćwiczenia siadanie i wstawanie można wykonać na jednej nodze, korzystając z podparcia na dłonie. Test stań i idź może być również używany jako zwykłe ćwiczenie. Z pozycji siedzącej idziesz do słupka i z powrotem. Aby zwiększyć poziom trudności, można to zrobić kilka razy tak szybko, jak to możliwe.