Polityka prywatności i bezpieczeństwo

Data Protection and Privacy Policy

Dziękujemy za zainteresowanie KOMPAN. Twoje dane osobowe przetwarzamy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, kupujesz produkty w KOMPAN, zgłaszasz wypadki, podejmujesz współpracę z KOMPAN albo korzystasz z pozostałych form komunikacji z KOMPAN. Odpowiedzialność za prawidłową obsługę Twoich danych traktujemy bardzo poważnie. Poniżej opisana jest Polityka prywatności i ochrony danych osobowych w zakresie usług świadczonych przez KOMPAN w Polsce.

KOMPAN zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym momencie. Jeśli tego dokona, zmiany pojawią się na tej stronie. Należy regularnie odwiedzać naszą stronę aby zapoznać się z najnowszą wersją Polityki prywatności i ochrony danych osobowych.

1. Użytkownicy strony KOMPAN

Niniejsza część opisuje politykę KOMPAN w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników strony pl.KOMPAN.com. pl.KOMPAN.com stworzona została w celu zamieszczenia informacji o naszej firmie, produktach, usługach, partnerach biznesowych i danych kontaktowych. Niektóre dane gromadzimy bezpośrednio przez formularze kontaktowe, okna popup, schematy online, badania klientów, a niektóre gromadzone są automatycznie za pomocą plików cookie. Będziesz zawsze informowany zanim rozpoczniemy zbieranie Twoich danych osobowych.

1.1 Administrator danych

Administratorem danych na stronie internetowej jest:

KOMPAN MANUFACTURING POLAND sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 66-470, Kostrzyn nad Odrą Polska P: +48 95 733 74 81 E: [email protected]

1.2 Gromadzenie danych osobowych

KOMPAN może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej:

 • Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres i podobne dane identyfikacyjne

 • Informacje o Twoim pracodawcy i miejscu pracy

 • Zainteresowania, w tym produkty i usługi, którymi się interesujesz

 • Adres IP

 • Informacje o korzystaniu z naszych stron internetowych

 • Dane informatyczne takie jak identyfikator użytkownika, hasła, szczegóły logowania i dane

Twoje dane osobowe będą zbierane w jednym lub kilku z wymienionych przypadków:

 • Gdy wyszukujesz i przeglądasz naszą stronę

 • Gdy tworzysz profil użytkownika

 • Gdy wysyłasz zapytanie o ofertę produktową

 • Gdy zamawiasz katalogi

 • Gdy zapisujesz się do newslettera KOMPAN

 • Gdy pobierasz materiały z tej naszej strony

 • Gdy projektujesz produkty na naszej stronie

 • Gdy przesyłasz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego

 • Gdy kontaktujesz się z KOMPAN

 • Gdy korzystasz z innych funkcji i usług KOMPAN

1.3 Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe będą gromadzone w następujących celach:

 • Zarządzanie kontami i profilami użytkowników

 • Obsługa zapytań z naszego sklepu internetowego

 • Dostawy zamówionych przez Ciebie katalogów lub świadczenie usług

 • Dystrybucja newsletterów i innych reklam/materiałów marketingowych

 • Obsługa Twoich zapytań

 • Usługa wsparcia klienta i komunikacji z klientem

 • Rozwój produktów i usług

 • Statystyki i analizy

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą i KOMPAN np. w związku administrowaniem kontami i profilami klienta albo gdy zamawiasz katalog przez stronę internetową (artykuł 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Ponadto przetwarzanie Twoich danych osobowych może wywodzić się z naszego prawnie uzasadnionego interesu w prowadzeniu działań marketingowych (gdzie nie jest wymagana zgoda), świadczeniu usług wsparcia klienta, obsługi zapytań i innych próśb, rozwoju lub oceny naszych produktów i usług oraz prowadzenia statystyk i analiz (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

KOMPAN używa Twoich danych osobowych wyłącznie w celu przesyłania do Ciebie informacji produktowych, newsletterów, innych materiałów marketingowych za pomocą usługi SMS lub poczty elektronicznej, jeżeli wcześniej udzieliłeś na to wyraźnej zgody, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy kontaktować z Tobą bez takiej zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Poza powyższym, zbieramy i przechowujemy również dane, które zasadniczo mogą nam pomóc w przygotowaniu naszej strony. Gromadzone przez nas dane zapamiętywane są automatycznie w tym formacie, w którym zostały zebrane, a który uniemożliwia identyfikację Ciebie jako osoby. Nie łączymy zebranej statystyki odwiedzin z danymi osobowymi, chyba że dobrowolnie przekażesz nam swoje dane osobowe do wykorzystania.

Informacje, które gromadzimy automatycznie, obejmują:

 • Wsparcie cookie pierwszej strony (jeśli zezwalasz nam na umieszczenie pliku cookie na Twoim komputerze)

 • Identyfikator odwiedzającego (dostarczany przez plik cookie, który umieszczamy na Twoim komputerze, jeżeli jest taka możliwość)

 • Odnośnik (skąd wszedłeś na naszą stronę, np. przez google.com)

 • Data i godzina odwiedzin

 • Ustawienia regionalne i językowe (aby określić kraj, w którym się znajdujesz)

 • System operacyjny (Windows, OS X, Linux, IOS, Android itp.)

 • Przeglądarka i jej wersja (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari itp.)

 • Rozdzielczość ekranu (1280x1024, 1024x768 itp.)

 • Obsługa języka JavaScript

 • Obsługa języka Java

 • Adres IP (adres internetowy Twojego komputera) (są to również dane osobowe, a zatem są przetwarzane jako takie)

 • Tytuł strony, którą przeglądasz

 • Adres URL strony, którą przeglądasz

Więcej informacji na temat używania plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie, dostępnej tutaj.

1.4 Okres przechowywania

Informacje osobowe, które dotyczą kont użytkowników, zostaną usunięte, jeżeli użytkownik nie wykaże aktywności w okresie 2 lat. Okres przechowywania został określony na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w udostępnieniu Tobie konta lub profilu użytkownika (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Informacje osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz pozostałej korespondencji zostaną usunięte po okresie 1 roku, chyba że korespondencja taka dotyczy zamówienia, wypadku albo roszczenia. Okres przechowywania został określony na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego możliwości świadczenia usług wsparcia klienta (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych, w tym w dokumentacji zamówienia, przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku obrotowego, po czym informacje te są usuwane. Okres przechowywania został określony na podstawie wymagań wymienionych w art. 74 ustawy o rachunkowości w celu przestrzegania obowiązującego prawa (artykuł 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Dokumentacja dotycząca Twojej zgody marketingowej przechowywana jest przez okres 2 lat od cofnięcia zgody na otrzymywanie marketingu bezpośredniego. Okres przechowywania został określony na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KOMPAN dotyczącego możliwości udokumentowania, że marketing bezpośredni zrealizowany został zgodnie z obowiązującym prawem (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

2. Osoby kontaktowe z ramienia klientów B2B, dostawców, pośredników i innych partnerów biznesowych KOMPAN

W tej sekcji znajduje się opis polityki KOMPAN w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez właścicieli przedsiębiorstw prowadzonych jako jednoosobowa działalność gospodarcza albo osoby kontaktowe z ramienia klientów B2B, dostawców, pośredników i innych partnerów biznesowych współpracujących z KOMPAN.

2.1 Administrator danych

Jeżeli nie określono inaczej, administratorem danych osobowych jest podmiot z ramienia KOMPAN, z którym zawarłeś jako przedsiębiorca (albo zawarł Twój pracodawca) umowę albo z którym współpracujesz lub korespondujesz.

2.2 Gromadzenie danych osobowych

KOMPAN może gromadzić, przetwarzać i przechowywać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i podobne dane identyfikacyjne

 • Informacje indywidualne, takie jak preferencje językowe

 • Informacje o organizacji, takie jak firma spółki, adres spółki, stanowisko, branża, główne miejsce wykonywania pracy i państwo

 • Dane dotyczące umowy, takie jak zlecenia zakupu, faktury, umowy i inne pomiędzy Tobą jako przedsiębiorcą (albo Twoim pracodawcą) i KOMPAN, które m.in. mogą obejmować również Twoje dane kontaktowe

 • Informacje finansowe, takie jak warunki płatności, szczegóły dotyczące rachunku bankowego i wiarygodności kredytowej

Takie informacje mogą być przekazane przez Ciebie bezpośrednio (głównie w wiadomości e-mail lub innej korespondencji) albo przez osobę trzecią, np. Twojego pracodawcę.

Dane osobowe o Tobie będą zbierane w jednym lub kilku z wymienionych przypadków:

 • Gdy Ty jako przedsiębiorca albo Twój pracodawca zawrą umowę z KOMPAN, w tym również zakupią produkty lub usługi świadczone przez KOMPAN

 • Gdy wyrazisz zainteresowanie produktami lub usługami KOMPAN, np. przekazując KOMPAN swoją wizytówkę

 • Gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera KOMPAN

 • Gdy współpracujesz lub kontaktujesz się z KOMPAN

2.3 Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe będą gromadzone w następujących celach:

 • Zasadniczo w celu planowania i realizowania współpracy oraz zarządzania nią, w tym ewentualnymi umowami

 • Administracyjnych, np. przetwarzanie płatności (w tym dochodzenia należności z faktur), ocena wiarygodności kredytowej, prowadzenie księgowości, audytu, wystawianie faktur, obsługa wysyłek, dostaw oraz świadczenie usług wsparcia

 • Biuletyny informacyjne i podobna komunikacja marketingowa

 • Obsługa przesłanych przez Ciebie zapytań

 • Komunikacja ogólna

 • Rozwój produktów i usług

 • Statystyki i analizy

 • Kwestie zgodności z przepisami i standardami, takie jak przestrzeganie prawa i regulacji w celu przeciwdziałania nielegalnej działalności

 • Rozwiązywanie sporów

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach będzie niezbędne do wykonania umowy zawartej między KOMPAN i Tobą albo Twoim pracodawcą, np. w związku z obsługą zamówień, zarządzaniem współpracą, kontami i profilami użytkownika (artykuł 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Ponadto przetwarzanie Twoich danych osobowych może wywodzić się z naszego prawnie uzasadnionego interesu w prowadzeniu działań marketingowych (gdzie nie jest wymagana zgoda), świadczeniu usług wsparcia klienta, obsługi zapytań i innych próśb, zapewnieniu płynności płatności, obsługi sporów, rozwoju lub oceny naszych produktów i usług oraz prowadzeniu statystyk i analiz (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez KOMPAN może w niektórych przypadkach być niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, np. naszego zobowiązania do przeciwdziałania nielegalnej działalności (artykuł 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

KOMPAN wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przesyłania do Ciebie informacji produktowych, newsletterów, innych materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wcześniej wyrażono na to wyraźną zgodę, chyba że zgodnie z obowiązującym prawem możemy kontaktować z Tobą bez takiej zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

2.4 Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia współpracy. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej w formie zanonimizowanej.

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych, w tym w dokumentacji zamówienia, przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku obrotowego, po czym informacje te są usuwane. Okres przechowywania został określony na podstawie wymagań wymienionych w art. 74 ustawy o rachunkowości w celu przestrzegania obowiązującego prawa (artykuł 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Dokumentacja dotycząca Twojej zgody marketingowej przechowywana jest przez okres 2 lat od cofnięcia zgody na otrzymywanie marketingu bezpośredniego. Okres przechowywania został określony na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KOMPAN dotyczącego możliwości udokumentowania, że marketing bezpośredni zrealizowany został zgodnie z obowiązującym prawem (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

3. Klienci B2C (konsumenci)

W tej sekcji znajduje się opis polityki KOMPAN w zakresie przetwarzaniadanych osobowych zebranych od klientów będących konsumentami.

3.1 Administrator danych

Jeżeli nie wskazano inaczej, administratorem danych osobowych w zakresie zebranych danych jest podmiot z ramienia KOMPAN, z którym zawarłeś umowę albo z którym korespondujesz.

3.2 Gromadzenie danych osobowych

KOMPAN może gromadzić, przetwarzać i przechowywać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i podobne dane identyfikacyjne

 • Informacje indywidualne, takie jak preferencje językowe

 • Dane związane z umowami, takie jak zlecenia zakupu, faktury i podobne

 • Dane finansowe, takie jak informacje o płatności, dane konta bankowego i metoda płatności

Dane osobowe o Tobie będą zbierane w jednym lub kilku z wymienionych przypadków:

 • Gdy zawierasz umowę z KOMPAN, w tym kupujesz produkty lub usługi świadczone przez KOMPAN

 • Gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera KOMPAN

 • Gdy kontaktujesz się z KOMPAN

3.3 Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe będą gromadzone w następujących celach:

 • Obsługa Twojego zamówienia

 • Administracyjnych, np. przetwarzanie płatności (w tym dochodzenie należności z faktur), prowadzenie księgowości, audytu, wystawianie faktur, obsługa wysyłek, dostaw oraz świadczenie usług wsparcia

 • Biuletyny informacyjne i podobna komunikacja marketingowa

 • Obsługa złożonych przez Ciebie zapytań

 • Komunikacja ogólna

 • Rozwój produktów i usług

 • Statystyki i analizy

 • Rozwiązywanie sporów

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach będzie niezbędne do wykonania umowy zawartej między KOMPAN i Tobą, np. w związku z obsługą zamówień (artykuł 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Ponadto przetwarzanie Twoich danych osobowych może wywodzić się z naszego prawnie uzasadnionego interesu w prowadzeniu działań marketingowych (gdzie nie jest wymagana zgoda), świadczeniu usług wsparcia klienta, obsługi zapytań i innych próśb, obsługi sporów, rozwoju lub oceny naszych produktów i usług oraz prowadzeniu statystyk i analiz (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

KOMPAN wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przesyłania do Ciebie informacji produktowych, newsletterów, innych materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wcześniej wyrażono na to wyraźną zgodę, chyba że zgodnie z obowiązującym prawem możemy kontaktować z Tobą bez takiej zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

3.4 Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą zwykle przechowywane przez okres 5 lat od daty ostatniego zakupu lub ostatniej aktywności. Termin usunięcia został określony na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego możliwości świadczenia usług wsparcia klienta i obsługi ewentualnych roszczeń (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych, w tym w dokumentacji zamówienia, przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku obrotowego, po czym informacje te są usuwane. Okres przechowywania został określony na podstawie wymagań wymienionych w art. 74 ustawy o rachunkowości w celu przestrzegania obowiązującego prawa (artykuł 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Dokumentacja dotycząca Twojej zgody marketingowej przechowywana jest przez okres 2 lat od cofnięcia zgody na otrzymywanie marketingu bezpośredniego. Okres przechowywania został określony na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KOMPAN dotyczącego możliwości udokumentowania, że marketing bezpośredni zrealizowany został zgodnie z obowiązującym prawem (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

4. Zgłaszanie szkody

W tej sekcji znajduje się opis polityki KOMPAN w zakresie przetwarzaniadanych osobowych zebranych w związku ze zgłoszeniem szkody.

4.1 Administrator danych

KOMPAN MANUFACTURING POLAND sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2 66-470, Kostrzyn nad Odrą Polska P: +48 95 733 74 81 E: [email protected]

4.2 Gromadzenie danych osobowych

KOMPAN może gromadzić, przetwarzać i przechowywać następujące dane osobowe:

 • Numer zamówienia, rok zgłoszenia i numer rejestracyjny zgłoszenia

 • Informacja o osobie poszkodowanej, w tym imię i nazwisko, płeć, wiek, opis wypadku, data wypadku, skutki wypadku, czy osoba poszkodowana korzystała z opieki medycznej w związku z wypadkiem.

 • Informacje o świadkach, w tym imię i nazwisko oraz rodzaj świadka

 • Zdjęcia, zaświadczenia lekarskie, raporty biegłych rzeczoznawców i inne dane, które przekazujesz nam w związku ze zgłoszeniem

 • Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu zgłaszającego

Twoje dane osobowe będą zbierane w jednym lub kilku z następujących przypadków:

 • W razie zgłoszenia wypadku

 • W związku z dalszą korespondencją dotyczącą wypadków

4.3 Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe będą gromadzone w następujących celach:

 • Obsługa roszczeń, których źródłem są wypadki związane z produktami KOMPAN

 • Zapobieganie przyszłym wypadkom

 • Doskonalenie i rozwój produktów

 • Statystyki i analizy

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w obsłudze roszczeń, zapobieganiu wypadkom w przyszłości, przygotowywaniu i rozwoju produktów oraz naszym uzasadnionym interesie w prowadzeniu statystyk i analiz (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia ma na celu określenie, stwierdzenie i odpieranie zarzutów (artykuł 9 ust. 2 i art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

4.4 Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej w formie zanonimizowanej.

5. Osoby kontaktowe w związku z zapytaniem ofertowym

W tej sekcji znajduje się opis polityki KOMPAN w zakresie przetwarzaniadanych osobowych zebranych w związku z zapytaniem ofertowym.

5.1 Administrator danych

Jeżeli nie określono inaczej, administratorem danych jest podmiot z ramienia KOMPAN, który składa ofertę w związku z zapytaniem ofertowym.

5.2 Gromadzenie danych osobowych

KOMPAN może gromadzić, przetwarzać i przechowywać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i podobne dane identyfikacyjne

 • Informacje o organizacji, takie jak miejsce pracy, stanowisko, branża, główne miejsce wykonywania pracy i państwo

Takie informacje mogą być przekazane przez Ciebie bezpośrednio (głównie w wiadomości e-mail lub innej korespondencji) albo przez osobę trzecią, np. Twojego pracodawcę.

Dane osobowe o Tobie będą zbierane w jednym lub kilku z wymienionych przypadków:

 • Gdy Twój pracodawca przekazuje KOMPAN informacje na Twój temat w związku z zapytaniem ofertowym

 • Gdy kontaktujesz się z KOMPAN

5.3 Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe będą gromadzone w następujących celach:

 • Aby KOMPAN mógł złożyć ofertę na konkretne zapytanie ofertowe

 • Komunikacja ogólna

 • Rozwiązywanie sporów

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w związku z możliwością składania oferty w procedurze przetargowej, komunikowania się z Tobą w związku z przetargiem, rozwiązywaniem sporów np. gdy zaistnieje podejrzenie okoliczności, skutkiem których przetarg należy powtórzyć (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

5.4 Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Okres przechowywania został określony na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego możliwości świadczenia usług wsparcia klienta i obsługi ewentualnych roszczeń (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

6. Wykorzystywanie zdjęć

Wykorzystujemy zdjęcia i filmy („zdjęcia”) w różnym kontekście, w tym do kampanii i materiałów marketingowych, takich jak reklama, ulotki, broszury, także na nasze strony internetowe i niektóre nasze profile w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter itp.). Zdjęcia mogą być również wprowadzane do prezentacji, artykułów lub w innym kontekście branżowym.

Uzyskujemy Twoją zgodę na użycie zdjęć w koniecznym naszym zdaniem zakresie (artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W niektórych sytuacjach używamy jednak zdjęć opierając się na ważeniu interesów (artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) albo na podstawie umowy, np. z agencja modelek (artykuł 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

7. Przekazywanie danych innym administratorom danych i powierzenie danych podmiotom przetwarzającym dane

Aby sprostać powyższym wymaganiom możemy udzielić dostępu do Twoich danych osobowych osobom trzecim, które na podstawie warunków umownych z KOMPAN dostarczają określone świadczenia, np. usług IT, e-mail, usługi marketingowe. Tacy dostawcy usług będą mogli przetwarzać dane osobowe tylko zgodnie z naszymi wskazówkami i na mocy zawartych umów z podmiotem przetwarzającym.

Ponadto, tam, gdzie to konieczne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom grupy kapitałowej KOMPAN.

KOMPAN może przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom będącym osobami trzecimi, takim jak firmy przewozowe - w celu zrealizowania złożonego przez Ciebie zamówienia na produkt lub katalog (artykuł 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

W niektórych przypadkach, a także na mocy ustawy może być konieczne przekazanie danych organom władzy (artykuł 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń (artykuł 6 ust. 1 lit. f) oraz artykuł 9 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Ponadto możemy przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym audytorom aby mogli wykonać swój obowiązek zawodowy (artykuł 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

W związku z rozwojem KOMPAN struktura spółki może ulec zmianie, np. w wyniku całkowitej lub częściowej sprzedaży KOMPAN. . W przypadku częściowego przeniesienia własności aktywów, które zawierają dane osobowe, podstawą przetwarzania danych dla powiązanego przekazania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tam gdzie KOMPAN ma uzasadniony interes w przeniesieniu praw do części swoich aktywów oraz dokonania zmian o charakterze handlowym. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być powierzone dostawcy usług osoby trzeciej (podmiot przetwarzający), która pomaga KOMPAN. W takich przypadkach dostawcy usług są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w imieniu KOMPAN i zgodnie ze wskazówkami KOMPAN.

Jeżeli Twoje dane osobowe zostaną przekazane administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, których siedziba znajduje się w kraju poza UE/EOG, a którzy nie posiadają odpowiedniego poziomu zabezpieczeń, takie przekazanie zasadniczo opiera się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych.

8. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do przetwarzanych i przechowywanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą, z zastrzeżeniem niektórych wyjątków przewidzianych w ustawie. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do żądania od nas sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli jest to konieczne.

W pewnych okolicznościach możesz również zażądać, abyśmy udzielili Ci informacji o przekazanych nam danych osobowych, które Ciebie dotyczą, w sposób uporządkowany, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu automatycznego, a także prosić o przekazanie takich danych innemu administratorowi danych (możliwość przenoszenia danych).

8.1 Cofnięcie zgody

W dowolnym momencie możesz cofnąć każdą udzieloną nam zgodę. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. W przypadku newsletterów i innego materiału marketingowego w formie elektronicznej możesz również użyć linku „nie subskrybuj”, zamieszczonego w e-mailu lub innej wiadomości.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Z kim się skontaktować

Jeżeli chcesz, abyśmy zaktualizowali, poprawili albo usunęli zarejestrowane dane osobowe, które Ciebie dotyczą, albo jeżeli chcesz uzyskać dostęp do przechowywanych danych osobowych, które Ciebie dotyczą, albo jeżeli masz pytania do powyższych wytycznych, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]. Możesz również napisać do nas na następujący adres:

KOMPAN MANUFACTURING POLAND sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 66-470, Kostrzyn nad Odrą Polska

10. Skargi

Aby wnieść skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami mailowo lub pisemnie na poniżej wskazane adresy. Skargę można również złożyć do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail [email protected].

Wersja 2.0, 01/CZERWIEC/2021 - 2021