Instytuty KOMPAN

Badania

Nasze Instytuty prowadzą badania, tworzą warsztaty dla użytkowników, opracowują i stale testują rozwiązania we współpracy z użytkownikami oraz upewniają się, że innowacyjne projekty reprezentują filozofię KOMPAN.

Nauka stojąca za placami zabaw

Nauka stojąca za miejscami fitness

W każdą środę

Webinaria