Legal Notice and Disclaimer

Strony internetowe KOMPAN prezentują treści wyłącznie w celach informacyjnych.

Cele Informacyjne

Informacja Dostarczana "tak jak jest"

Informacje na tej stronie są dostarczane "tak jak jest" i firma KOMPAN nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w tym między innymi domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik akceptuje ryzyko, że informacje mogą być niekompletne lub niedokładne lub mogą nie spełniać potrzeb bądź wymagań użytkownika.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Ani KOMPAN, ani nasi dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do tej witryny lub z polegania na jakichkolwiek informacjach w niej podanych. KOMPAN zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, karne i specjalne lub inne szkody, utracone możliwości, utracony zysk lub jakiekolwiek inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju. Ograniczenie to obejmuje szkody lub wszelkie wirusy, które mogą wpłynąć na sprzęt komputerowy użytkownika.

Linki do Innych Stron

Ta witryna zawiera linki do innych stron, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez KOMPAN. Nie odpowiadamy za politykę prywatności tych stron ani nie mamy nad nią kontroli. Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy wyłącznie informacji zebranych na tej stronie. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności każdej odwiedzanej strony, która gromadzi dane osobowe.

Witryny Zawierające Odnośniki do Naszej Strony

KOMPAN nie zatwierdza stron internetowych, na których znajdują się linki do stron KOMPAN. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za kontrolę informacji, które użytkownicy mogą przekazać tym stronom.

Modyfikacje

KOMPAN zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia lub usunięcia jakiejkolwiek treści lub możliwości ograniczenia dostępu bądź zaprzestania dystrybucji tej strony w dowolnym czasie i według własnego uznania.

Prawa Autorskie i Wykorzystanie Treści

Zawartość tej strony jest własnością KOMPAN i jest chroniona prawem autorskim. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo i produkty wyświetlane na tej stronie są chronione i nie wolno ich wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody KOMPAN. Użytkownik może pobierać zawartość tej strony, jednakże tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego. Modyfikacja lub dalsze powielanie treści jest niedozwolone. Treści nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w żaden inny sposób.

Wykorzystywanie Pytań i Komentarzy

Wszelkie pytania, komentarze, sugestie lub inne komunikaty, w tym wszelkie pomysły, wynalazki, koncepcje, techniki lub know-how, które użytkownik przesyła na tę stronę lub w inny sposób do KOMPAN, drogą elektroniczną lub w inny sposób, nie są poufne i stają się własnością KOMPAN, którą KOMPAN bez ograniczeń może wykorzystywać w dowolny sposób i do dowolnych celów, w tym do rozwoju, produkcji i/lub marketingu towarów lub usług.

Prawo Właściwe

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz jej zawartość podlegają przepisom prawa duńskiego i są interpretowane zgodnie z tymi przepisami.