Rozwój dziecka i zabawa

Czynnik rozwoju

Zabawa i rozwój są ze sobą powiązane. Zabawa jest jednym z siedmiu systemów emocjonalnych ludzkiego mózgu i jest na równi z innymi ludzkimi instynktami emocjonalnymi, takimi jak szczęście, strach czy miłość. Fizyczny, społeczno-emocjonalny, poznawczy i twórczy rozwój dzieci nie tylko jest wspierany przez zabawę, ale rozwija się poprzez zabawę. Istnieją dowody na to, że zabawa, poza tym, że jest wspaniałą rozrywką, ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich obszarów rozwoju dziecka. Instytut Zabawy KOMPAN nieustannie poszukuje nowych zabawowych sposobów budowania wartości zabawy na placach zabaw i wspierania rozwoju dziecka poprzez nią. Zabawa na placu zabaw i rozwój dziecka mają swoje korzenie w grach fizycznych, w zabawie w chowanego. Jednak motywacja do zabawy i wspaniałe place zabaw opierają się również na zabawie w odgrywanie postaci, zabawie teatralnej, odkrywczej zabawie w wodzie z piaskiem i wielu innych. Różne grupy wiekowe mają specyficzne preferencje i potrzeby związane z zabawą. Instytut Zabawy KOMPAN uwzględnia dostosowanie do wieku w projektowaniu poszczególnych urządzeń i ich rozmieszczeniu.

Zabawa na świeżym powietrzu kluczem do większej aktywności fizycznej w przedszkolach

Badanie to pokazuje, że dzieci w przedszkolu, w którym większość czasu spędzają na świeżym powietrzu w dobrze zaplanowanej strefie aktywności, mają o 35% wyższy poziom aktywności fizycznej niż dzieci w pozostałych przedszkolach objętych badaniem.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby wszystkie dzieci i młodzież uczestniczyły w umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej przez co najmniej 60 minut dziennie. W niniejszej pracy postawiono sobie za cel zbadanie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat w czasie pobytu w przedszkolu.

Aby pozytywnie wpłynąć i poprawić poziom aktywności fizycznej przedszkolaków, kluczowa jest swobodna zabawa na świeżym powietrzu w dobrze zaplanowanych miejscach zabaw.

Przejdź do białej księgi

Film: Jak zabawa pomaga w rozwoju dzieci

Rozwój dziecka i zabawa

Wydatek energetyczny na placu zabaw KOMPAN przeznaczonym dla dzieci w wieku szkolnym

Badania Instytutu Zabawy KOMPAN pokazują, że dzieci spalają dwie trzecie z zalecanych 150 kalorii podczas 30 minut swobodnej zabawy na placu zabaw. Raport Surgeon Generals Report on Physical Activity and Health sugeruje, że każdy powinien spalać 150 kalorii energii dziennie, aby utrzymać zdrową strukturę ciała złożoną z kości, mięśni i tkanki tłuszczowej. Ten bilans energetyczny jest u wielu dzieci zaburzony. Z tego powodu Instytut Zabaw KOMPAN i Uniwersytet Południowej Danii postanowiły zbadać, ile kalorii spalają dzieci w wieku szkolnym, kiedy angażują się w 30 minutową swobodną zabawę na urządzeniach do zabaw KOMPAN. Wyniki badań wykazały, że dzieci z 3 klasy spalają ponad 150 kalorii podczas 30 minutowej zabawy na placu zabaw.

Wartość zabawy - wpływ wyposażenia placu zabaw

Badania Instytutu Zabawy KOMPAN pokazują, że wyposażenie placów zabaw pozytywnie wpływa na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Ważne domeny rozwojowe, takie jak rozwój społeczny, poznawczy i językowy, nie są zwykle w centrum uwagi w badaniach nad placami zabaw. Dlatego Instytut Zabawy KOMPAN postanowił zbadać, w jakim stopniu konstrukcje zabawowe z szeroką gamą paneli aktywności wpływają na te ważne dziedziny rozwoju. Panele zabaw zapewniają dodatkową wartość zabawy i mogą być wykorzystane do wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego i poznawczego dzieci. Zapoznaj się z wynikami badań Instytutu Zabawy KOMPAN, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki rodzaj wyposażenia placów zabaw powinni inwestować edukatorzy i projektanci parków dla poszczególnych grup użytkowników i dlaczego.

Nasze kompetencje

Projektowanie zabaw

inclusive play reference image

Zabawa integracyjna