O nas

Finanse i zarządzanie

Dane finansowe 2022

W 2022 r. KOMPAN kontynuował rozpoczętą w 2015 r. wieloletnią strategię znaczących inwestycji w innowacje produktowe, łańcuch dostaw oraz rozbudowę sieci sprzedaży i dystrybucji. KOMPAN zwiększył przychody o 31,4% i osiągnął najlepsze w historii zyski.

  • Przychody wzrosły o 31,4% i osiągnęły nowy rekord w wysokości 3 128,5 mln DKK (2021: 2 381,5 mln DKK).

  • Zysk za rok wzrósł o 168,3 mln DKK, osiągając 447,5 mln DKK (2021: 279,2 mln DKK) - najlepszy wynik w historii KOMPAN. Ciągłe inwestycje w innowacje produktowe oraz naszą sieć sprzedaży i dystrybucji nadal przynoszą pozytywne efekty i oczekuje się, że poprawią wyniki w przyszłości.

Raporty roczne

Annual report 2022

Kompan annual review 2021

Raport roczny 2021

Raport roczny 2020

Raport roczny 2019

Kompan annual review 2018

Raport roczny 2018

Zespół Zarządzający Grupy

mężczyzna w garniturze uśmiechający się do kamery

Henrik Damgaard

Dyrektor generalny

Henrik Damgaard dołączył do KOMPAN w 2023 roku jako dyrektor generalny.

Peter Elkjær-Larsen

Dyrektor Finansowy Do KOMPAN dołączył w 2014 roku jako CFO.

Jesper Egelykke

Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw Jesper rozpoczął pracę w firmie KOMPAN w 1998 roku jako kierownik produkcji.

Rada Nadzorcza

Christian Peter Dyvig

Przewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2014 r.

Connie Astrup-Larsen

Dyrektor Generalny Connie Astrup-Larsen rozpoczęła pracę w KOMPAN w 2008 roku jako Dyrektor Generalny.

Mia Dyvig

Członek Rady Nadzorczej

Andreas Faerk

Członek Rady Nadzorczej

Mads dreyer web

Mads Dreyer

Członek Rady Nadzorczej Pracownik wybrany na członka rady nadzorczej.

Otto Mertz

Członek Rady Nadzorczej Pracownik wybrany na członka rady nadzorczej.