Zabawa Integracyjna

Równość w zabawie

Wszystkie dzieci są inne. Każde z nich ma swoją osobowość, swoje mocne strony, swoją indywidualność. Ale uniwersalnie łączy je chęć do zabawy. Według badań Instytutu Zabawy KOMPAN, dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne, mają wspólne pragnienie, aby place zabaw były ekscytujące, z różnorodnymi zajęciami i możliwością przebywania z przyjaciółmi.

Od czasu założenia Instytutu Zabawy KOMPAN w latach osiemdziesiątych, zabawa integracyjna i projektowanie uniwersalne są częścią DNA KOMPAN. Uniwersalne projektowanie zaprasza wszystkich użytkowników, niezależnie od ich możliwości. Oznacza to podejście integracyjne: niekoniecznie każdy może bawić się na wszystkim, ale wszyscy powinni mieć możliwość zabawy na czymś. Nazywamy to zabawą dla wszystkich. Równość w dostępie i użytkowaniu placów zabaw jest podstawowym obowiązkiem naszych społeczności. Instytut Zabawy KOMPAN jest po to, aby zapewnić właściwe, udokumentowane rozwiązania.

Misją zabawy integracyjnej jest zjednoczenie wszystkich, niezależnie od ich możliwości, poprzez zabawę.

Zabawa dla wszystkich - uniwersalne projekty dla integracyjnych placów zabaw

Publikacja przedstawia zalecenia Instytutu Zabawy KOMPAN dotyczące uniwersalnych i integracyjnych placów zabaw, oparte na inspirujących przypadkach uniwersalnych placów zabaw, punktach projektowych dla uniwersalnych urządzeń zabawowych oraz najnowszych badaniach Instytutu i obserwacjach użytkowników dotyczących zabaw integracyjnych. Uniwersalne projektowanie i integracyjne place zabaw są fundamentalne dla DNA KOMPAN. Instytut Zabawy KOMPAN od początku lat 90-tych angażuje się w testowanie i rozwój zabaw dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Integracyjny plac zabaw może być dostępny i lubiany przez wszystkie dzieci - zarówno pełnosprawne, jak i niepełnosprawne.

Wyposażenie placów zabaw

Zabawa Integracyjna

Dzieci niepełnosprawne pragną także porywających zabaw z przyjaciółmi

Niniejsze opracowanie bada stopień, w jakim niespecjalistyczne, dostosowane do wieku dzieci urządzenia zabawowe i place zabaw mogą być użyteczne dla dzieci z trudnościami w poruszaniu się i uczeniu się, jak również dla dzieci rozwijających się prawidłowo. Dobre integracyjne place zabaw nie są bardziej skomplikowane, nie pochłaniają więcej czasu ani miejsca niż inne place zabaw. Przeczytaj to opracowanie, aby podjąć świadomą decyzję o tym, jakie place zabaw są prawdziwie integracyjne i wysoce porywające dla wszystkich użytkowników. Wspólna zabawa dzieci niepełnosprawnych i tych rozwijających się prawidłowo jest korzystna dla wszystkich. Poprawia samodzielność, tolerancję i empatię w obu grupach. Dlatego też celem firmy KOMPAN jest uczynienie placów zabaw bardziej integracyjnymi, poprzez czerpanie z uniwersalnych formuł zabawy. Po prostu: zjednoczyć dzieci w zabawie.

Dzieci z niepełnosprawnością mają mniej niż połowę szans na dostęp do placów zabaw

Zabawa pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi i prawidłowo rozwijającymi się wspiera obszary samowystarczalności, tolerancji i empatii u obu grup użytkowników. Badanie Instytutu Zabawy KOMPAN pokazuje, że 71% użytkowników wózków inwalidzkich uznało, że ich najbliższy plac zabaw jest dla nich niedostępny. Następnie wskazano w nim, jakie aktywności są preferowane przez dzieci. Place zabaw są dobrze znanymi motywatorami, które skutecznie nakłaniają dzieci do aktywności fizycznej w formie zabawy. Jednak, aby dotyczyło to zarówno dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, place zabaw muszą być równie dostępne i interesujące dla obu grup.

Nasze kompetencje

Rozwój dziecka i zabawa

Projektowanie zabaw

Badania dotyczące integracyjnych placów zabaw