Biała księga

Równość w zabawie - badanie dotyczące korzystania z placów zabaw przez dzieci z niepełnosprawnością

Badanie dotyczące korzystania z placów zabaw u dzieci z niepełnosprawnością

Dzieci niepełnosprawne mają mniejszy dostęp do placów zabaw - wynika z badania. Zabawa pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi i typowo rozwijającymi się wspiera obszary samowystarczalności, tolerancji i empatii u obu grup użytkowników. Z badania przeprowadzonego przez Instytut Zabawy KOMPAN wynika, że 71% użytkowników wózków inwalidzkich uznało, że ich najbliższy plac zabaw jest dla nich niedostępny. Dodatkowo, ankieta wskazuje na aktywności, które dzieci preferują. Place zabaw są dobrze znanymi motywatorami, które skutecznie nakłaniają dzieci do aktywności fizycznej, w formie zabawy. Jednak, aby dotyczyło to dzieci o różnym stopniu sprawności, place zabaw muszą być równie dostępne i interesujące dla obu grup.

biała księga

Równość w zabawie - badanie dotyczące korzystania z placów zabaw przez dzieci z niepełnosprawnością

Pobierz Białą Księgę
Pobierz Infografię
4 Uwagi

4 uwagi dotyczące równości w zabawie

  1. Dla zwiększenia częstotliwości korzystania, lokalne place zabaw powinny być dostępne.

  2. Place zabaw powinny mieć ogólnie dostępną nawierzchnię. To dodatkowo pomaga opiekunom lub dziadkom z problemami ruchowymi, którzy przyprowadzają dzieci na plac zabaw.

  3. Place zabaw powinny posiadać dostępne urządzenia do zabawy, które są możliwe do wykorzystania przez dzieci z niepełnosprawnością. Z badań Instytutu Zabawy KOMPAN wynika, że oznacza to aktywności na poziomie gruntu.

  4. Różnorodność zabaw i zajęć dla całej rodziny sprawia, że place zabaw są dodatkowo atrakcyjne do odwiedzania i korzystania.

Webinaria i białe księgi na temat zabawy

a children's play area with children playing on the playground.

Checklista Sukcesu Projektowania Inkluzywnych Placów Zabaw

Play

Inclusive

Corporate Content

White Paper

Zabawy sensoryczne: Dlaczego, jak i czym są stymulujące sensorycznie place zabaw

Checklista sukcesu w projektowaniu placów zabaw dla osób z niepełnosprawnościami

Naturalna zabawa i naturalne place zabaw

Zabawa sensoryczna: Nauka o dobrym samopoczuciu dzieci na placach zabaw

Innowacyjne produkty - klucz do dłuższej zabawy

truly inclusive section

Prawdziwa integracja - nagroda za dreszczyk emocji w uniwersalnych projektach zabaw

Zabawa dla wszystkich - Uniwersalny design dla inkluzywnych placów zabaw

Uwolnij kreatywność: Budowanie wyjątkowych placów zabaw ze Studiem Projektowym KOMPAN

Starsze dzieci kochają place zabaw: 5 nowych, opartych na nauce praktycznych wskazówek dotyczących projektowania szkolnych placów zabaw

8 sposobów na zachęcenie do naturalnej zabawy na placach zabaw

Więcej zabawy i brak konfliktów

Wartość zabawy - wpływ wyposażenia placu zabaw

Wartość zabawy wzrasta wraz z zabawą sensoryczną

Bardziej ekscytujący plac zabaw

Aktywność fizyczna wśród dzieci w wieku przedszkolnym

Starsze dzieci uwielbiają place zabaw

Unikalne projekty zabaw - wydłużają czas zabawy

6 wskazówek dotyczących zabawy z odgrywaniem ról na świeżym powietrzu

Wirować, by myśleć

Wydatek energetyczny na placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym KOMPAN

Ryzyko i korzyści związane z wymagającymi placami zabaw

The cover of a book about playground equipment

Rodziny uwielbiają ekscytujące i sensoryczne place zabaw

Kilka dziewczynek wspinających się na sprzęt do zabawy KOMPAN.

Wspinaczka aktywizuje nastolatki - Jak zwiększyć aktywność fizyczną nastolatek?