NRO866

Ścieżka Agility 7

Ogromna ścieżka Agility 7 to wyzwanie, z którym będą chciały się zmierzyć dzieci w każdym wieku i o wielu poziomach umiejętnościach. Dzieci będą chciały wracać raz po raz, aby wypróbować, być może nawet z całą rodziną. Bogata różnorodność ćwiczeń związanych z utrzymywaniem równowagi, kołysaniem, wspinaniem się i pełzaniem jest świetnym trenerem zmysłu równowagi. Poczucie równowagi jest niezbędne w zarządzaniu wieloma dziedzinami życia niezbędnymi do nauki, np. koncentracja, a nawet możliwość siedzenia w bezruchu. Podczas wykonywania ścieżki Agility 7 podczas gry w „nie dotykaj ziemi”, dzieci ćwiczą również ważne umiejętności społeczno-emocjonalne, takie jak zmiana ról, branie pod uwagę innych i współpraca. Różnorodność zajęć i zaokrąglony układ sprawiają, że konstrukcja jest pożądanym trenerem podstawowych umiejętności fizycznych i społeczno-emocjonalnych.