NRO806

Pale

Pale to klasyka placu zabaw, która raz po raz przemawia do dzieci. Pale mają podstawowe przesłanie zabawy: balansowanie bez dotykania ziemi. Zachęcają do skakania lub balansowania z jednej strony na drugą. Mogą być również używane jako indywidualne miejsca i służyć do spotkań. Pale zapraszają dzieci, które są mniej pewne w utrzymywaniu równowagi, dzięki rzeźbionym stopniom i słupkom kątowym, dzieci mogą odchylić się na bok, aby odzyskać równowagę. Przechodząc od pala do pala, dzieci ćwiczą propriocepcję i poczucie równowagi, które są podstawowymi umiejętnościami w pewnym kontrolowaniu ruchów ciała. Przechodzenie po palach z przyjaciółmi zachęca dzieci do ćwiczenia pryzmowania zmian i współpracy, które są ważnymi umiejętnościami społeczno-emocjonalnymi pomagającymi w nawiązywaniu przyjaźni i nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.