NRO546

Statek Odkrywcy, Duży

Statek Odkrywcy, Duży to imponujący statek do zabawy, czerpiący z dziecięcego zapału do eksploracji i przygód. Bogata różnorodność i ilość zabaw na statku przyciągnie dzieci i sprawi, że będą chciały do nich wracać. Różnorodność poziomów i zabaw sprawia, że dzieci mogą się wspinać, raczkować, podskakiwać i ślizgać. Podczas poruszania się po sieciach i ściance wspinaczkowej intensywnie stymulowane są zdolności motoryczne, takie jak poczucie równowagi i koordynacja krzyżowa. Przestrzeń pod pokładem pozwala na cichą grę, a elementy do zabawy na pokładzie, takie jak armaty i lornetki, przyczyniają się do tworzenia licznych scenariuszy odgrywania ról stymulujących umiejętności językowe, społeczne i kooperacyjne.