GXY950

Adara II

Adara II, swoimi obszernymi sieciami i huśtawkami stwarza sprężyste miejsce zabaw, które zachęca i zatrzymuje nawał rozbieganych dzieci, które chcą się spotkać towarzysko. Lina, muszle do zabawy i elementy do wspinania się wspomagają różnorodne pozycji ciała umożliwiając na korzystanie przez szerokie spektrum poziomów zdolności fizycznych. Responsywne aktywności są podstawowym czynnikiem motywującym do zabawy. Wzajemne powiązania między siatkami i muszlami do zabawy oznaczają, że ruchy dzieci są odczuwalne podczas całej aktywności sieci. Sprężyste lub kołyszące się przedmioty do zabawy umieszczone na końcach, zachęcają mniejsze grupy do spotkań. Intensywne fizyczne sprzężenie zwrotne Adary II, wspiera fizyczne i społeczne interakcje dużych grup umożliwiając nastolatkom przebywanie ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi. Wspinanie i bujanie się w Adara II intensywnie trenuje ich równowagę, propriocepcję i świadomość przestrzenną. Wszystkie umiejętności potrzebne do pewności siebie w ruchu.