COR35441

Pięciokątny Spacenet

Pięciokątny plan konstrukcji tworzy atrakcyjne kształty na wzór kalejdoskopu.