Aktivt liv

Verden har endret seg. Fysisk aktivitetsnivå har sunket og helsekostnader har steget!

Samfunnet som er stadig mer stillesittende i hverdagen har alarmerende nivåer av fysisk aktivitet. Globalt klarer ikke over 25 % av alle voksne, og over 80 % av ungdommene å oppfylle minimumsnivåene for anbefalt fysisk aktivitet. Prisen er høy, og alle betaler, både individuelt og som samfunn. Kostnadene for inaktivitetsrelaterte sykdommer, avhengighet og tapt produktivitet påvirker oss alle. Vi bør ikke lenger spørre oss selv OM vi trenger å handle, men heller HVORDAN.

KILDER:

McKinsey Global Institute; FN (Forente Nasjoner); VHO (Verdens helseorganisasjon)

Fakta om helse

  • FYSISK INAKTIVITET: Blandt de fire ledende faktorene for global dødelighet.

  • OVERVEKT OG FEDME: 39 % av vår globale populasjon er overvektige. Innen 2050 er dette forventet å stige til 50 %.

  • KOSTNADEN AV OVERVEKT: tilsvarer kostnaden for væpnet konflikt eller røyking.

  • ALDRING: 12 % av den globale populasjonen er over 60 år. Innen 2050 vil dette stige med 22 %.

  • URBANISERING: 60 % av den utviklede verden lever i byer. Innen 2050 vil dette stige til 80 %.

Aktivt liv

Se hva et utendørs treningsområde har påvirket byen Stuy

Våre fokusområder

Alle aldre

Innovative treningsløsninger