Lekeapparater

ELEMENTS™ Grow

hero image of children playing on preschool playground system in a park

Veileder barn gjennom smidig og utforskende lek

ELEMENTS™ GROW er en verden av smidige og utforskende lekeaktiviteter som forbedrer barnas utvikling. Når de leker på ELEMENTS™ GROW, står barn overfor aldersspesifikke fysiske utfordringer som forsiktig skyver grensene og hjelper dem å vokse.

De fysiske utfordringene utvikler barnets motoriske ferdigheter, og dermed hjelper ELEMENTS™ GROW barnet til å bli mer motstandsdyktige og selvsikker når de samhandler med venner og utforsker verden.

På sin morsomme leketur kan barna velge å hvile seg i de små krokene eller leke sammen med venner på de sosiale møtepunktene.

Utforsk våre produkter

13 produkter

Explore our Play Systems

Large play system in a park with multiple slides and climbing options

GIANTS

school agers playing on thrilling play tower in schoolyard

ELEMENTS™

Tweens playing on GALAXY play system in a school yard.

GALAXY™

Teens climbing on climbing bloqx in an urban area

BLOQX™

Children having fun on a ship themed playground in a public park

MOMENTS™ Skip

Children playing on a castle themed playground in a park

MOMENTS™ Slott

simple play tower in a park with options of customisation

SIMPLY PLAY

children climbing and sliding on colourful playground set

STORY MAKERS™

Toddler climbing on a play system designed for toddlers

Småbarnslek

children playing on a fairy tale themed digital play system

The Smart Playground™ (Digital)

Space themed play system conceptual product

GIANTS Inspirasjonskonsepter

Trenger du tips for planlegging av en lekeplass?

Ja, det ville vært supert
people planning a playground reviewing a playground site

Kontakt oss i dag

Fyll ut kontaktinformasjonen din, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

New ELEMENTS™ GROW is a world of agile and exploratory play activities that enhance children’s holistic development. When playing on ELEMENTS™ GROW, children face age-appropriate physical challenges that gently push their boundaries and help them grow.

The physical challenges develop the child’s motor skills, and in doing so, ELEMENTS™ GROW helps the child become more resilient and self-confident when interacting with friends and exploring the world.

While on their fun-filled play journey, children can choose to take a rest in the little nooks or quietly interact with friends at the social meeting points