SW990031

Barnesete, H=2.5m

Barnesetet er en virkelig unik huskeopplevelse som gjør det mulig for småbarn å huske før de fullstendig behersker den koordinasjons ferdigheten som konvensjonell husking krever. Når de sitter, kan barna skyve og trekke i frontkjedene og dermed sette setet i bevegelse. Dette er en fantastisk opplevelse for små barn, som har et sterkt ønske om å gjøre ting på egen hånd, men ofte trenger hjelp. Følelsen av uavhengighet er uvurderlig for unge småbarn, og det øker deres selvtillit. i tillegg til å være morsom, trener husken viktige grov-motoriske ferdigheter som følelsen av balanse når du sitter. Et sosisl-emosjonelt så vel som fysisk stimulerende huskesete.