PCT210121

Giant L Base & Side Tower

WOW! Giant L Base er med sine skyhøye "klatre-sklie-møte"-funksjoner utrolig gøy for barna og vil tiltrekker dem både på avstand og på nært hold. Giant L har et unikt utvalg med en høy sklie, en spennende brannmannstang, skånsom svaiing i setene under og ikke minst utfordrende klatreaktiviteter. Alle disse er i et gjennomsiktig tårn, som fremmer spenning og sosial interaksjon. Dette sikrer energisk lek, om og om igjen. Den åpne og lukkede sklien og brannmannens stang og sklistengene gir hver sin raske tur ned til bakkenivå. Dette er veldig moro og stimulerer sosial-emosjonelle ferdigheter som selvregulering og empati. Balansebroen og de mange klatreaktivitetene gir også spenningen til de åpne tårnene. Dette stimulerer krysskoordinasjon og balanse- og romfølelsen som er viktig i f.eks. trafikken. På bakkenivå er det plass til sosialt samvær i de svaiende hengekøyene. Dette legger til et aktivt hvilepunkt hvor man kan møte nye venner.