PCM202021

Vinklet dobbelttårn med U-nett

Denne fantastiske lekestrukturen vil inspirere små barn til å leke igjen og igjen. Det vinklet dobbelttårn stimulerer deres fysiske, sosiale og tenkende ferdigheter. Muskelstyrke og motoriske ferdigheter kommer i full bruk ved å klatrer til toppen og sklie eller glir i en roterende bevegelse til bakken. U-nettet gir en svaiende klatremulighet for alle. Den kan brukes til å komme fra et leketårn til det annet, eller kan brukes som en hvilepunkt ala en hengekøye. Nettet påvirker tverrkoordineringsevnene som forbedrer barns evner til å bruke begge sider av hjernen. Dette støtter de interne strukturene som muliggjør lesing og tenkning. Både den dobbelte sklien og enkelt sklien støtter sosial interaksjon når barn glir sammen. Under dekk stimulerer et vell av lekende, musikalske og talllekepaneler med spill til utforskende og dramatisk spill, og støtter logiske tenkningsevner og samarbeid.