NRO852

Parkour klatresystem

Robinia Parkour klatresystem er en utfordring som barn i skolealder ikke klarer å la være å prøve. De varierte, responsive klatretauene og nettene er en for stor fristelse. Parkour klatresystem stimulerer grunnleggende motoriske ferdigheter. Barna bruker krysskoordinering, kroppsbevisthet og muskler når de klatrer horisontalt og vertikalt over tau og nett. Balanseringen over toppbjelken med støttetau øker spenningen. Variasjonenen åpner for forskjellige klatrestiler og flere barn som klatrer sammen. Dette krever samarbeid og kommunikasjon slik at barn bruker og utvider sosial-emosjonelle ferdigheter som turtaking og forhandling. Parkour klatressystem gir også god plass til å møtes og sosialisere. De høyere destinasjonene er bra for romfølelsen. Dette hjelper barn å bedømme avstander, f.eks. i gatetrafikk.