NRO851

Parkour balansebane

Robinia Parkour har en rekke balanseaktiviteter. Trinnene på den ene bjelken oppfordrer til å hoppe og balansere fra den ene til den andre. Den solide bjelken på neste stolpe har en ekstra taustøtte, for å imøtekomme mindre selvsikre balanserende akrobater. Når de går eller hopper fra stang til stolpe trener barna sin kroppsbevisthet og følelse av balanse, begge ferdighetene er grunnleggende når det gjelder å forvalte kroppen i sine omgivelser, for eksempel når du navigerer i gatetrafikk. Å krysse balansekombinasjonen med venner trener barna i å vente på tur og forhandle om hvem som skal først. Dette er viktige sosio-emosjonelle ferdigheter som er grunnleggende for evnen til å danne vennskap og forholde seg til likemenn.