NRO532

Oase sandkran

Sandgraven er en stor og åpen struktur med fire plattformer og to sandkraner med sandbord, som gør det mulig at mange barn kan leke på strukturen samtidig. Strukturen og elementene inviterer til timesvis med fantasifull og utforskende lek. Hell sand ned i hullet i bordet og gjennom røret for å få den innebygde sandmøllen til å snurre rundt. Der er adgang via den lavere plattformen med en sandspade til sandkranene. Herfra kan selv de aller minste barna fordype seg i fantasifull og utforskende lek i lang tid. Timesvis av rollespill og utforskende lek er meget gunstig for barns språklige utvikling og kognitivt-kreative evner samt deres finmotoriske ferdigheter.