NRO528

Oasehus med bord og kran

Oasehus med bord og kran tiltrekker barna med sin rike variasjonen av elementer og lekeaktiviteter. Kranen kan bruker horisontalt så vel som vertikalt enten ved å vri på den grå platen eller trekke i kjettingen. Sandbøtta vil gå opp eller ned når barna trekker i kjettingen. Dette, I tillegg til å tilby fascinerende sandlek, er en flott opplæring av barns logiske tenkeevner. Forhandlingene og samarbeidet for å få sand til og fra sandbordet utvikler sosial-emosjonelle ferdigheter. Bordets sil og rør fører sanden bort, og trener små barns forståelse av objektets varighet: at ting fremdeles kan eksistere når de er ute av syne. Huset med benk og skrivebord inspirerer til rollespill. Den åpne plattformen gjør det mulig for alle brukere å delta i lek.