NAT527

Niagara

Med sine mange plattformer og stigninger tiltrekker Niagara verdensutforskere blant barn i skolealderen. Mangfoldet av spennende klatre og krype tilganger fra nett, stolper, stiger til skrå gulv vil få barn til å komme tilbake for mer lek igjen og igjen. De varierte veiene opp og ned stimulerer barns balanse, krysskoordinering, og kroppsbevisthet: De tilbøyelige, rette, svaiende og faste klatringeneelementene gir morsomme utfordringer for våghalser så vel som mer forsiktige oppdagere. Motorikopplæringen er viktig for barnas fysiske selvtillit og sikkerhet til å bevege seg, for eksempel på gaten. Sansene for balanse og rom blir trent ved å suse ned over sklistengene. Disse ferdighetene er grunnleggende for alle andre fysiske ferdigheter. Plattformen og nettet er fine møtepunkter for sosialt samvær med venner.