NAT503

Hengebro

Hengebroen i naturtre tiltrekker småbarn til å prøve sine balanseringsevner og å løpe frem og tilbake gjentatte ganger. En hoveddel av attraksjonen er responsplaten til broplankene: For hvert skritt barnet tar, blir viktige fysiske ferdigheter trent. Barna må bruke balanse, spenne føtter, ben, kjerne og armer for å justere likevekt. For mindre trente brovandrere er håndtakene en fin støtte. Å løpe eller gå på Hengebroen er en sosial opplevelse. Barna føler bevegelsene til de andre barna på broen. Denne funksjonen legger til den fysiske utfordringen med å holde balansen når de passerer broen. Det fremmer i tillegg samarbeid, forhandlinger, turtaking og omtanke. Dette er viktige sosio-emosjonelle livsferdigheter når barna utvikler vennskap gjennom lek.