MSV606

Bratt klatrebro

Den bratte broen er en fantastisk motivator for lek som bidrar til å bygge styrke, balanse og koordinering for små barn. I tillegg vil denne utfordrende strukturen hjelpe de minste barna med å vurdere risiko og berike deres kognitive ferdigheter i risikovurdering og beslutningstaking. Det forsettlige designet hjelper barn med å føle seg vellykkede og kompetente, samtidig som de støtter sosiale ferdigheter som tur-taking og beslutningstaking. Disse ferdighetene er viktige for generell helse og velvære. Barn kan få et vell av ferdigheter gjennom lek i den bratte broen, når de øver på balansen og styrker musklene med vennene sine, mens de tar tar del i hverandres lek som hjelper dem til å glede seg over suksess. Denne broen vil bidra til å forlenge leken for sunn utvikling og mye moro.