MSV604

Drivhus og blomsterhandler

Drivhus & blomsterhandler strukturen er et vanvittig attraktivt lekunivers for små barn. Den er spekket med lekemuligheter som gjør at barn leker intenst og lenge, igjen og igjen. Disse mange elementene gagner barnas fysiske, sosial-emosjonelle, kognitive og kreative utvikling. Mange lekefunksjoner oppmuntrer til sosial lek når de forener barna med håndgripelige lekeaktiviteter på tvers av panelene, fra røret, sandspaden og snoren med knotten. Drivhus & blomsterhandler har håndgripelige temaer: bryter, bjelle og spader som lager lyder når de kjøres i tannrillene, og gjennomsiktige blomstervaser. Ferdighetene barna bruker når de skyver, trekker og undersøker de mange lekeartiklene stimulerer barnets logiske tenkeferdigheter. De rike temaene inspirerer til rollelek, som er fenomenalt for språkutvikling: en hovedfaktor for læring, vennskap og livssuksess.