MSC5406

Tusenbein

Denne morsomme Tusenbeinstrukturen er lastet med taktil småbarnslek som vil holde små barn engasjert i lange tider, og forbedrer deres generelle utvikling mens de leker. Det er overraskelser og gleder på alle sider av det spennende Tusenbeinet. Barn fasineres av å oppdage hvordan formene og kulene beveger seg langs linjene. Å bevege brikkene med hendene vil bidra til å oppmuntre motorisk koordinering og finmotorikk. Skrallelydene fra de gule kulene som kjæres i sporet er en sansedimensjon som små barn eksperimenterer med igjen og igjen. Denne årsaken og virkningen stimulerer småbarns logiske tenkeevner og kognisjon. Dette 360-designet støtter interaksjoner og samhandling mellom jevnaldrende , og legger til sosial-emosjonell utvikling til lekens fordeler.