M87403

Hoppesopp 60 cm

Hoppesoppen appellerer til barn med den enkle leken "Bakken er lava". Plassering av flere hoppesopper, i forskjellige høyder, øker leke/treningsverdien. Det inviterer til å hoppe eller balansere fra det ene til det andre. Som individuelle apparater kan den fungere som et sete og invitere til pause fra leken eller treningen. Hoppesoppen inviterer til mange klassiske leker, fungerer som et stoppested eller tilflukt i sisten, bakken er lava og mange andre leker. Hoppesoppen trener som sådan viktige sosioemosjonelle ferdigheter som turtakning og empati.