M188

Andunge

Wow! Det artige fugle-utseendet til andungen er en lekeplass-favoritt. Vipping er en spennende aktivitet som tiltrekker små barn. I tillegg til å være morsom er vippen med på å bygge opp barnas fysiske og kognitive evner. Vippebevegelsene til andungen reagerer på barnets egne bevegelser fremover og bakover. Dette krever koordinering og utvikler romfølelse og balanse. Dette er grunnleggende motoriske ferdigheter som hjelper barnet til å bevege seg kontrollert, så vel som å sitte stille på en stol. De responsive bevegelsene hjelper også barn med å være bevisste på årsak og virkning: Når de beveger kroppen sin, har det innvirkning på andungen. Denne forståelsen utvider barnets verden og bygger et grunnlag for å forstå logisk tenkning.