KPL520

Stort Skip

KOMPAN-sjørøverskipet inspirerer til barndommelig lek. Det sterke temaet inspirerer til dramatisk lek, og variasjonen av klatring og skliing tiltrekker barna igjen og igjen, år etter år. Enheten danner en hel lekeplass med sine mangfoldige lekeaktiviteter. Den åpne plassen bak kjølen har ratt. Dette ansporer dramatiske lekesamtaler, stimulerer språk- og kommunikasjonsevner. Hytta under dekk har et fint sete for sosialt samvær. En klatrevegg og adkomstklatrer fører til dekk. Her oppe er det et annet ratt som støtter dramatisk lek og turtaking. Fra øverste dekk kan barnet skli, eller ta en susende tur nedover brannmannens stolpe.