KPL1017

Leketårn med huske H=2.5m, sklie

Leketårnet med huske forbedrer fysisk lek og gir barna muligheter til å bevege kroppen i lek og lysten til å komme tilbake for mer igjen og igjen. Strukturen motiverer barnet ved å tilby en rekke fysiske, kreative og sosiale leker. På bakkenivå stimulerer et lekeplanel til logisk tenkning og en oppholdsplass for en rolig pause. Klatring styrker muskler og utvikler krysskoordineringsferdigheter. Dette forbedrer barnets evne til å bruke begge sider av hjernen, og støtter hjernestrukturer som muliggjør lesing og tenkning. Å sklie er utrolig spennende, og trener kroppsholdning og balanse, begge viktige ferdigheter for små barns kroppstillit når de vokser og lærer å navigere verden sikkert. Husking er en favoritt på lekeplassen, og det trener også balansen, som er avgjørende for evnen til å sitte stille og konsentrere seg.