FAZ606

Sit Up Bench

Med ergonomisk korrekt plasserte benfester blir det enklere å lage sit-ups, som styrker alle magemuskler uten å legge skadelig belastning på korsryggen.