ELE400158

Junior Spica

Junior Spica sin forsiktige roterende bevegelse tiltrekker seg småbarn! Det lave setet innbyr til sittende og stående bruk av Junior Spica, og støtter dermed flere brukermuligheter. Dette gjør det til et allsidig produkt, som kan brukes alene, med en venn, sittende eller stående, dytte eller dra. Dette gjør Junior Spica til en lekeplassfavoritt. Plassert to eller tre sammen motiverer Junior Spica til sosial lek, også mellom barn som ønsker å unngå for mye fysisk kontakt. Småbarnsalderen er den tiden barn får evnen til å danne vennskap, og Junior Spica støtter delte opplevelser i lek. Rotasjonen trener barnets følelse av balanse og rom, noe som er avgjørende for kroppsbevissthet og kontroll av kroppsbevegelser. Dette er grunnleggende for å navigere i verden på en trygg måte.