COR29950

Surfer, Hangout

Denne Surfer er et attraktivt, svaiende møtested med to flotte Loops. Skal man velge den blå eller den grønne? Uansett hvad, her finnes et morsomt møtepunkt på lekeplassen som kan brukes til å slappe av og snakke med vennene: stå, sitte, logge, knele, henge eller hvad man nu finner plass til - alt mens du holder balansen. Følelsen av balanse er grunnleggende for all anne bevegelse: å gå, løpe og til og med å sitte. For å kune lære på skolen og opprettholde en bra konsentrasjon må følelsen av balanse være velfungerende. Hver Loop har et gummibelegg som gir en mer myke og rolig sprettfølelse. Det er tydelig at den sosial-emosjonelle lekeverdi er høy i Surferen. Et flott sted for å få venner.