COR20100

SPIDA

Den enkle og intelligente utformingen av Spida inspirerer barn til å klatre, strekke seg, fantasere og leke med de varierte inngangspunktene, graderte utfordringer og de mange nivåene i lek. Det er forskjellige måter å bruke Spida på, sidestengene gir mulighet for inn- og utgang, og de responsive tauene gir variasjon og utfordring for de mer erfarne klatrerne, dette er viktige aspekter ved lek som støtter kognitive ferdigheter som beslutningstaking og selvregulering, samt fysiske ferdigheter i smidighet, balanse og koordinasjon. Muligheter for å hoppe til bakken fra de nedre overflatene bidrar også til å bygge bentetthet, noe som er viktig for fysisk helse.